Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Ateister

Det har vakt en vis furore i den danske folkekirke, at en forening, der kalder sig Ateistisk Selskab ved at bringe en udmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside har kunnet – som det udtrykkes – lokke omkring 10.000 mennesker til at melde sig ud af den danske folkekirke. Spørgsmålet, om der eksisterer en Gud eller ej, er jo gammelt, og niveauet for den debat er set højere, end det, som præsteres af det ateistiske selskab og folkekirken lige nu. Domprovst Steffen Ravn Jørgensen fra Helsingør kan således oplyse, at man fortæller dem, der vil udmeldelse sig, om: »den bærende rolle, kristendommen har spillet i forhold til vores kultur og demokrati…« og at »man skylder sig selv og sine nærmeste at overveje, hvilke konsekvenser det kan have at melde sig ud. For eksempel i forhold til begravelser.« Det er jo også nok værd at tænke på, særlig måske besværet med begravelsen, men en og anden ville måske mene, at det ikke lige er det, som kristendommen handler om. Det er vist nemlig noget med, om man tror eller ej eller i hvert fald mener, at der er mere mellem himmel og jord, end det lidt fladpandede budskab fra Ateistisk Selskab kan mobilisere. Så spørgsmålet er vel, om man ikke skal lade være med at være så bekymret i folkekirken, men snarere skal oppe sig lidt og fortælle, hvad kristendommen virkelig handler om. Det er straks ikke så nemt og slet ikke at forstå, hvis man ikke ved ret meget, men det er en god øvelse, og helt sikkert er det, at for Jesus var det i hvert fald ikke noget med dansk kultur og demokrati eller udgifter til begravelse.