Anmelderen blev udsat for et regulært »spruttesvigt« - men forretten kommer han gerne igen efter

AOK
Gastronomi
Anmeldelse

På Neni bliver der ikke helt lukket op til hulen med de mange skatte, Levanten gemmer på rent gastronomisk.