Forbilleder i en krisetid

Mød en række lysende eksempler på, at vi borgere sammen kan skabe håb og muligheder i en mørk tid.