Flere hænder i sving

Her og nu har danske virksomheder ifølge en analyse fra Dansk Industri brug for 75.000 medarbejdere, så de kan holde gang i hjulene.

Det truer økonomien, at vi er i en situation, hvor danske virksomheder må afvise ordrer i milliardklassen, fordi de ikke kan følge med, når det gælder om at rekruttere arbejdskraft.

Oveni kommer, at den offentlige sektor er godt på vej til at sige farvel til mange medarbejdere, der går på pension. Hertil skal lægges, at regeringens forslag til kvalitetsreform bygger på, at der skal ansættes flere tusinde ekstra i den offentlige sektor. Der går snart ikke en dag, uden at vi hører om mangel på medarbejdere i den offentlige sektor. Alt dette øger presset endnu mere på arbejdsmarkedet.

En del af de ledige hænder rekrutteres i forvejen fra de nye EU-lande, men konkurrencen er hård, når det gælder denne arbejdskraft. Specielt Tyskland er et marked, som bl.a. af sproggrunde tiltrækker mange EU-borgere fra Central- og Østeuropa.

Udfordringerne er ikke af nyere dato. De har været kendt længe, og bl.a. Velfærdskommissionen foreslog opstramninger. Der skete visse justeringer med velfærdsreformen, men ubehagelige beslutninger veg et politisk flertal tilbage for. De økonomiske vismænd har tidligere foreslået stramninger i dagpenge- og efterlønssystemet, men heller ikke det nød fremme.

Nu nedsætter regeringen så en ny arbejdskraftskommission, der med udgangen af næste år skal komme med forslag. Det er fint. Men forslagene findes i vid udstrækning allerede, så der er ingen grund til at nøle for meget.