Unionen der blev væk: Trumps USA har nedgraderet EU

I forbindelse med begravelsen af præsident George Bush blev Den Europæiske Union uden forudgående varsel kategoriseret som en international organisation. Det er nyt.

USAs præsident Trump omgivet af (fra venstre) formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, Italiens premierminister Giuseppe Conte og formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker. Fotografiet stammer fra G7-topmødet i canadiske Quebec i juni sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: SAUL LOEB/Ritzau Scanpix

Trump-regeringen nedjusterede sidste år Den Europæiske Unions diplomatiske status uden at komme med en formel bekendtgørelse om det.

Efter en protest fra Bruxelles og en diskussion mellem Bruxelles og regeringen i Washington er nedgraderingen af den diplomatiske repræsentation og ambassadør David O'Sullivan blevet omgjort. I hvert fald midlertidigt, hedder det fra en europæisk diplomat.

Præsident Donald Trump har været kritisk over for multilaterale institutioner, og hans udenrigsminister, Mike Pompeo, holdt 4. december en provokerende tale i Bruxelles, hvori han satte spørgsmål ved værdien af multinationale organisationer og institutioner som FN og EU. Pompeo spurgte retorisk, om EU »sikrede landenes og deres borgeres interesser eller alene var til for bureaukraterne her i Bruxelles?«

Næste dag blev Den Europæiske Unions nedgradering fra en mellemstatslig union til en international organisation tydelig. Det skete i forbindelse med begravelsen af tidligere præsident George Bush, da O'Sullivans navn ikke blev nævnt på den forventede plads i rækkefølgen, som den diplomatiske protokol ellers foreskriver.

Navnene på de diplomater, som var mødt op til højtideligheden i Washington, blev – som kutymen er – læst op i rækkefølge fra den længstsiddende til den nyeste ambassadør, fortalte diplomaten den tyske radiostation Deutsche Welle. »Men han blev nævnt som den sidste.«

Normalt ville O'Sullivan, der har været ambassadør i Washington siden 2014, være nævnt blandt de 20-30 første af de i alt godt 150 diplomater, der var til stede i Washington.

Det var Deutsche Welle, der var først med nyheden.

»Vi kan forstå, at der var en ændring i den måde, den diplomatiske rangfølge implementeres i den amerikanske protokol, og vi fører lige nu en diskussion med de relevante myndigheder om mulige følger for EUs delegation i Washington,« hed det fra unionens talskvinde Maja Kocijancic.

»Men til syvende og sidste bør dette spørgsmål rettes til den amerikanske regering.«

Ian Lesser, den tyske Marshallfond

»Washington fokuserer på stater og national suverænitet, og Den Europæiske Union passer ikke rigtig ind i det billede.«


USAs ambassade i Bruxelles har meddelt, at man vil konsultere Washington, før man svarer på eventuelle spørgsmål.

Et udtryk for foragt

Præsident Trump har ikke lagt skjul på, at han nærede modvilje mod Den Europæiske Union – i juli sidste år beskrev han ligefrem unionen som »en fjende« af USA, når det gjaldt handel.

Og da den britiske premierminister tilbage i november forsøgte at vinde støtte til sin aftale med Bruxelles om Brexit, kaldte Trump nedladende aftalen for »glimrende« for blokken, men konstaterede i samme åndedrag, at den ville forhindre USA i at indgå en frihandelsaftale med Storbritannien.

Bemærkningerne faldt en måneds tid efter, at Trump i TV-programmet »60 Minutes« havde sagt, at »Den Europæiske Union blev dannet for at udnytte os i handelsspørgsmål, og det er, hvad de har gjort.«

Unionen skal til at finde en afløser for irske O'Sullivan snart, men det står ikke klart, hvilken status han eller hun vil få.

USAs udenrigsminister Mike Pompeo. Fold sammen
Læs mere
Foto: JIM WATSON.
»Nedgraderingen symboliserer den foragt, den amerikanske præsident har vist for EU og unionens overstatslige karakter,« siger Daniela Schwarzer, der er direktør for det tyske udenrigspolitiske selskab, DGAP.

»Til forskel fra tidligere amerikanske regeringer har Trumps aktivt forsøgt at underminere EUs enhed – for eksempel hvad angår handel. Det er jo et spørgsmål, som henhører under unionens overnationale kompetencer,« siger hun.

Fokus på stater

Forsøgene på at svække EU kan måske forekomme Trump at være en »lejlighed til på kort sigt at styrke USAs position,« fortsætter Daniela Schwarzer. Og i takt med at Bruxelles forsøger at styrke unionens internationale rolle – igen i reaktion mod Trump – kan »vigtige partneres manglende anerkendelse af, at EU er andet og mere end en international organisation underminere disse bestræbelser.«

Ian Lesser fra den tyske Marshallfond kontor i Bruxelles karakteriserer beslutningen som »den seneste af en række negative signaler fra regeringen hvad angår EUs rolle i den internationale orden.«

»Det falder meget godt i tråd med de hårde ord fra udenrigsminister Pompeo under hans nylige tale her i Bruxelles,« siger Lesser. »Washington fokuserer på stater og national suverænitet, og Den Europæiske Union passer ikke rigtig ind i det billede.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist