Et vigtigt skridt i kampen mod såkaldte æresdrab

De såkaldte æresdrab hører til i den mest modbydelige ende af kriminalitetsskalaen. Der er i vores kultur ingen, absolut ingen formildende omstændighed ved at tage livet af et nært beslægtet menneske i den udtrykkelige hensigt at genoprette, hvad der opfattes som familiens eller familiefaderens krænkede ære.

Vi har i de senere år i Danmark oplevet to sager, som begge er endt med lovens strengeste straf, men hårde domme vil givetvis ikke i sig selv forhindre nye forbrydelser.

Problemet er det evindelige, at der rundt om i landet har udviklet sig parallelsamfund med egne kulturelle normer. Børn og unge vokser op i spændingsfeltet mellem dansk og fremmed kultur, således som det kommer til udtryk i modsætningen mellem personlig frihed og ældgamle stammetraditioner.

Politiet har nu sat sig for at afdække problemets omfang og sætte effektivt ind mod enhver form for såkaldt æresrelateret vold. Det er et godt initiativ, og allerede nu ser det ud til, at flere af de unge piger, der især er i risikozonen for at blive ofre, går til myndighederne for at få hjælp. Det åbner mulighed for en vigtig kriminalpræventiv indsats, hvor specialuddannede politifolk helt uden berøringsangst retter henvendelse til de etniske familier og i et klart sprog fortæller, hvornår en adfærd er i strid med dansk lovgivning. Et vigtigt skridt på vejen mod integration.