Enorme forskelle i skjulte omkostninger

Pensionsmægleren Aon har konstrueret et værktøj, der selv kan lede kunden hen til den optimale pension – bagved ligger en analyse, der trækker pensionsselskabernes synlig og usynlige omkostninger helt frem i lyset. Det dyreste selskab er mere end tre gange så dyrt som det billigste.

Foto: Aon
Der er enorme og skjulte forskelle i omkostningerne på en privat pensionsordning. I et typisk eksempel kan det dyreste selskab opkræve mere end tre gange så meget som det billigste.

Det afslører mæglerfirmaet Aons nye værktøj, Aon Private Consulting, der ved hjælp af en omfattende analyse af private pensionstilbud bl.a. trækker de synlige og usynlig omkostninger frem i lyset.

Desuden beregner værktøjet historisk afkast, forudsætninger for fremtidigt afkast samt den risiko, som pengene løber.

Et værktøj
Analysen er en del af et værktøj, der på baggrund af kundens svar på en række spørgsmål selv leder frem til de rigtige pensionsordninger. ”Med dette værktøj kan kunderne træffe deres valg på et objektivt og analyseret grundlag, så der ikke er tale om, at mægleren leger smagsdommer,” siger adm. direktør i Aon Private Consulting Peter Lindblad.

Værktøjet kan påvise, at der alene i de skjulte omkostninger i de markedsrentepensioner, som systemet indeholder, er et spænd fra cirka 5700 kr. til 23.900 kr. årligt for en vellønnet funktionær med en tilsvarende pensionsopsparing – en forskel på 18.200 kr. årligt, som over for eksempel 20 års opsparing beløber sig til cirka 364.000 kroner, allerede inden beløbet er forrentet.

De skjulte omkostninger

Systemet omfatter pensionsselskabernes forvaltede såkaldte markedsprodukter, som er sammensat efter kundens risikovillighed eller livscyklus. Listen omfatter AP Udløbsfonde, Danica Balance, Nordea Vækstpension, Nykredit Pensionsinvest, Skandia Match samt Topdanmark Profilpension. SEB vil ikke bidrage til systemet med oplysninger om sit produkt, Markedspension.

Men de færreste danskere kan gennemskue deres pensionsordninger, og de ovenstående skjulte omkostninger står heller ikke i pensionsselskabernes materiale. De står i bedste fald i årsberetningerne fra de investeringsfonde, som pensionsselskaberne benytter.

”Vi har fuld transparens på både direkte omkostninger og de indirekte omkostninger som fondsomkostningerne,” forklarer Peter Lindblad.

Bagvedliggende byggeklodser

Handelsomkostninger er dog fratrukket fondenes afkast. Men bortset fra det har Jesper Kirstein, Kirstein Finansrådgivning, kulegravet pensionsordningernes sammensætning og omkostninger blandt andet gennem direkte møder med selskabernes ansvarlige direktører, som efterfølgende har godkendt hans analyse.

”Vores analyser af pensionsselskaberne tager udgangspunkt i komplette databaser for performance på alle markedsprodukterne og de underliggende fonde og mandater, som indgår i disse produkter. I modsætning til alle andre analyserer vi således ikke de overordnede profiler, men de bagvedliggende byggekloder - både funds of funds og de bagvedliggende produkter. Alt rates i vores internt udviklede rating model,” forklarer Jesper Kirstein.

På samme måde analyseres samtlige omkostningerne med udgangspunkt i, at der skal være fuld gennemsigtighed.

”Dette omfatter direkte omkostninger som indbetalingsomkostninger, administrationsomkostninger m.v. samt fondsomkostningerne, der dækker omkostningerne både til de overordnede fonde og de underliggende fonde. Dette sikrer et reelt sammenligningsgrundlag, og vi har kæmpet hårdt for at nå hertil,” siger Jesper Kirstein, der aldrig tidligere har analyseret pensionssektoren dybere.

Ingen navne

Aons analyseværktøj bygger på tusinder af data indsamlet af Kirstein Finansrådgivning, der bliver brugt til at gennemføre 36.000 simulerede forløb af pensionsopsparinger.

Datamaterialet er sammensat af dels Kirstein Finansrådgivnings beregninger, dels input fra selskaberne både i tilgængeligt materiale og fra interview med selskabernes ansvarlige.

Og netop fordi stort set alle selskaberne har valgt at lukke op for deres inderste hemmeligheder vil Aon og Kirstein ikke offentliggøre navne på de selskaber, der er bedst og dårligst i ratingen

”Så vil samarbejdet jo hurtigt være dødt. Og det vil betyde, at hele denne proces med at få mere og mere gennemsigtighed vil blive sat i stå,” siger Peter Lindblad.

Defensivt placeret

På baggrund af oplysningerne og beregningerne leder systemet kunderne ned gennem en smallere og smallere tragt, der til sidst ender med en rating af selskaberne ud fra kundens personlige holdning til hvilke faktorer, der er vigtigst.

Kunden skal for eksempel indlede med at vægte en af fire hovedfaktorer mest: Omkostninger, historisk afkast, risiko og forudsætninger for det fremtidige afkast. Derefter rater systemet selskaberne på baggrund af de forudsætninger, som den enkelte kunde forud for beregningen er kommet frem til sammen med Aon.

Men det er langtfra kun omkostningerne, der kan koste pensionskunder dyrt.

”Danske pensionskunders opsparinger ligger generelt for defensivt placeret med for mange obligationer og for få aktier. Selv med ganske få år til pensionen skal bruges, kan man typisk gå op i en større aktieandel uden at øge risikoen væsentligt,” siger Peter Lindblad.

Ujusterede ordninger

Men problemet er, at folk sjældent selv har valgt deres pensionsordning eller justeret den efter deres situation og behov.

”Vi møder masser af kunder i begyndelsen af 40-erne, som har traditionelle pensionsordninger i gennemsnitsrentemiljøer med meget lave aktieandele. Og vi møder også kunder med anseelige millionbeløb på pensionsordninger, som ikke har hørt fra deres pensionsselskaber i årevis,” siger Peter Lindblad.

Forskellen på en optimal pensionsordning og en dårlig løsning er til få øje på. Ifølge Jesper Kirsteins tal har der i de seneste tre år været forskelle på tocifrede procentpoint mellem de bedste og de dårligste afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber.

I 2005 var største forskel på afkast 17 procentpoint, i 2006 12,7 procentpoint og i første halvdel af 2007 var største forskel på afkast 10,8 procentpoint målt på selskabernes balancerede pensionsprodukter med høj risiko. På et pensionsdepot på en million kr. bliver forskellene i afkast på et år til mellem godt 108.000 kr. og 170.000 kr., som hvis de forrentes over 10 eller 20 år mere bliver til endnu voldsommere beløb.

Gratis overflytninger

Omkostningen ved at benytte Aon ligger i gennemsnit på 0,45 procent af depotet årligt. Men udgiften modsvares i ni ud af ti tilfælde af den besparelse ved flytningen, som AON skaffer, lover Peter Lindblad.

For eksempel forlanger de fleste selskaber mellem to og fire procent af et depot for at tage imod det. Men i flere tilfælde har Aon forhandlet en gratis overflytning af eksisterende depoter.

I løbet af få uger har Aon Private Consulting fået tilsagn fra kunder, der vil sende over 416 millioner kroner gennem maskineriet. Og beløbet vokser med 50 millioner kroner om ugen, så omfanget har kurs mod at svare til bruttotilgangen i et mellemstort dansk pensionsselskab årligt.Business.dk forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra debatter, der er:

- i strid med gældende lovgivning
- racistiske eller injurierende
- skrevet i en grov tone
- udleverer personlige oplysninger

Ved at kommentere accepterer du, at Business.dk herefter frit og fremover kan offentliggøre dit indhold i Berlingske Tidende, på www.business.dk eller andre platforme og medier, som drives af Det Berlingske Officin.