Eliten skal forkæles

En ny eliteklasse har set dagens lys på Århus Købmandsskoles handelsgymnasium, og man regner med, at den vil tiltrække elever fra hele Jylland.
Det er et godt signal. For ikke så forfærdelig mange år siden var Danmark nemlig plaget af et lighedsmageri i uddannelsessektoren. Arven fra hvad der er blevet kaldt »Hvad ikke alle kan lære skal ingen lære«-filosofien er heldigvis brudt. I dag er det legitimt at forkæle de dygtigste i uddanelsessystemet. Også fordi der er en bred erkendelse af, at når vi forkæler eliten, så løfter vi bredden. Men det er vigtigt med elite på alle niveauer af samfundet.
På det verdensøkonomiske topmøde i Davos i Schweiz i sidste uge har alt det, der forandrer verden i disse år, og som går under samlebetegnelsen globalisering, været til debat. Der er ingen tvivl om, at verden er under stor forandring i disse år. Og en af pointerne på mødet var, at det er vigtigt at forberede sig på den skærpede konkurrence fra Kina og Indien, f.eks. via uddannelse.
Det er det danske samfunds opgave, at vi er så godt forberedt som muligt på globaliseringen. En væsentlig vej til at sikre, at Danmark forbliver et rigt samfund, er ved at satse på uddannelse, herunder at forkæle de dygtigste, for de skal være med til at skaffe velstand til Danmark. Og det er den velstand, som er forudsætningen for, at der er midler til at betale den fælles velfærd.
Flere uddannelser bør gøre som i Århus.