Nu kommer det store ryk for genbrug af byggematerialer

Mens besparelser på varmeregningen har været et stort tema i dansk byggeri gennem snart et halvt århundrede, har ressourceforbruget været lidt overset. Men det ændrer sig hastigt nu, forudser Rambøll. Det er også nødvendigt, hvis målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent skal nås.

Genbrug af byggematerialer i stor skala handler ikke om at bevare smukke detaljer fra f.eks. døre eller vinduer, men om at genanvende de rå mængder af f.eks. beton og tegl, der ligger tilbage, når en ejendom er revet ned. Det arbejder virksomheden RGS Nordic, der ligger på Selinevej ved Sjællandsbroen, med. På billedet står adm. direktør Henrik Grand Petersen foran en bunke af de enorme mængder af byggeaffald fra nedrevne, københavnske ejendomme. Foto: Cilina Dahl, Scanpix Fold sammen
Læs mere

Ofte kan man spare penge ved at hive en gammel og utæt ejendom ned og erstatte den med en ny og energieffektiv en af slagsen. Men det er en misforståelse, hvis man tror, at man samtidig gør en god gerning og er med til at nedbringe CO2-udledningen.

Skal det være tilfældet, skal den gamle ejendom kræve overordentligt meget energi til opvarmning. Den absolutte hovedregel er, fremstillingen af byggematerialer til den nye ejendom vil medføre mere udledning af CO2, end man sparer ved lavere energiforbrug i ejendommens levetid.

Snart kan dette regnestykke dog ændre sig. Fra mange sider arbejdes der med at genbruge byggematerialer, og Ib Enevoldsen, adm. direktør i ingeniørvirksomheden Rambøll, vurderer, at vi er tæt på et gennembrud i den henseende.
»I dag kan man i praksis ikke sælge et hus, der er lavet af genbrugte materialer. Men det tror jeg bestemt, man kan om fem år,« siger han.

Danmark skiller sig ud

Rambøll har medvirket til at udarbejde en ny rapport fra World Green Building Council. Rapporten omhandler, hvordan man kan reducere mængden af CO2, der er indlejret i byggematerialer, og i samme omgang har man beregnet, hvor stort potentialet er i det.

En almindelig tommelfingerregel siger, at 40 pct. af verdens CO2-udledning vedrører ejendomme. Rapporten finder, at lidt under en tredjedel heraf kommer fra opførslen af ejendommen, mens det resterende kommer fra opvarmning, køling, belysning og så videre i ejendommens levetid.

Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll

»I dag kan man i praksis ikke sælge et hus, der er lavet af genbrugte materialer. Men det tror jeg bestemt, man kan om fem år.«


I Danmark ser tallene dog helt anderledes ud. Her kommer 80 pct. af CO2-udledningen fra opførelsen af ejendommen, og blot de resterende 20 pct. fra den efterfølgende drift.

At Danmark skiller sig ud, skyldes ikke at det er særligt energikrævende at opføre ejendomme her. Derimod har vi været meget fremme i skoene med at spare på energi til opvarmning. Teknologien hertil har udviklet sig lynhurtigt, under pres fra stadigt strammere mere ambitiøse krav i bygningsreglementerne.

Det glemte ressourceforbrug

Men imens har det med at spare ressourcer under byggeprocessen været om ikke glemt, så dog meget lavt prioriteret.

»Oprindelig er vores fokus på energibesparelser slet ikke kommet ud fra betragtninger om bæredygtighed og CO2-udledning. Det begyndte i stedet med oliepriserne i 1970’erne, og hvad man tænkte på, var især valutabalancen,« siger Ib Enevoldsen som pointerer, at Danmark med den drivkraft har været meget dygtigt til at nedbringe energiforbruget i processer – hvad end det er i ejendomme eller andre steder.

»Men vi er ikke så gode til det, der handler om ressourcer. Det er lidt undertrykt i den agenda, der er i dag, og det går ikke, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen med 70 pct.,« siger Ib Enevoldsen med henvisning til den målsætning, der nu er næsten fuldstændig politisk konsensus om på Christiansborg.

Han efterlyser det, han betegner som datadrevet omhu med ressourcerne. Dermed mener han, at man skal udvikle sin viden om, hvordan man faktuelt sparer mest CO2, så man ikke blot prioriterer tiltagene ud fra sin intuition.

Som en konkret ting anbefaler han også, at man i højere grad anvender træ som byggematerialer, f.eks. i bærende konstruktioner. På den måde vil man med tiden komme til at lagre store mængder CO2 i ejendomme.