Nu knækker beskæftigelsen i byggeriet

Sommeren har budt på et fald i antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg. Faldet er ikke stort, men det kommer ovenpå en lang årrække med stigende beskæftigelse. Branchen venter i spænding på tal, der kan belyse, om lønpresset tager af.

Boligbyggeriet er er stadig stort, men ikke helt så stort, som det har været. Det private byggeri toppede sidste år, og de almene byggeri ventes at gøre det næste år. Nu kan afmatningen mærkes på beskæftigelsen. Foto: Preben Kirkholt for Dansk Byggeri Fold sammen
Læs mere

Gennem seks år er det kun gået en vej med byggebeskæftigelsen: Opad. Men nu synes tendensen at være brudt, og med tal for sommermånederne er dét ikke længere blot en prognose eller en forudsigelse.

Ifølge Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, er bygge- og anlægsbeskæftigelsen gennem et par sommermåneder således faldet med 800 personer. Til sammenligning lød brancheorganisationens prognose fra før sommerferien for den samlede byggebeskæftigelse i 2019 på 175.500 personer.

Det er ikke mindst det omfattende boligbyggeri, der har trukket sektorens beskæftigelse op. I 2018 påbegyndte private bygherrer opførelsen af hele 22.700 boliger. I de dårligste år i årtiets begyndelse var tallet under 7000.

I indeværende år ser de private bygherrer ud til at være mindre aktive – Dansk Byggeris prognose siger, at de vil påbegynde byggeriet af 20.200 boliger; et aktivitetsfald på 11 procent i forhold til sidste år. Det bliver så mere end opvejet af, at der til gengæld er stigende aktivitet fra de almene boligselskaber. Men også her ventes aktiviteten at falde igen allerede næste år.

Udenlandsk arbejdskraft

Således vil boligbyggeriet fra såvel private som almene bygherrer altså falde tilbage næste år, ifølge prognosen. Også anlægsaktiviteten er faldende, og sammenlagt bliver nedgangen fra nybyggeri og anlæg ikke længere matchet af den fortsat stigende aktivitet i henseende til reparation og vedligeholdelse.

Til forskel fra i gamle dage, der i denne henseende slet ikke var gode, betyder beskæftigelsesfaldet på de 800 personer dog ikke, at arbejdsløshedskøen er blevet så meget længere.

Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri

»På mange måder kan byggesektoren snarere være en del løsningen snarere end en del af problemet. Den lave rente og de mange konverteringer har også givet nogle friværdier, som har kastet nogle renoveringer af sig. «


Særligt har det betydning, at byggebranchen er blevet meget mere international, end den har været. Omregnet til fuldtidsstillinger var 9,4 pct. af byggeriets arbejdsstyrke således udenlandsk i 2018, mod blot 4,5 pct. i 2011.

I alt lagde udlændinge godt 18.000 mandår i den danske byggebranche sidste år. Godt halvdelen af de ansatte fra udlandet har bosat sig her i landet, mens yderligere godt en fjerdedel kom som pendlere, der f.eks. rejser til hjemlandet i weekenderne. Blot 3300 var udstationerede fra udenlandske firmaer med opgaver i Danmark.

Ubesatte stillinger

Med til billedet hører også, at der er en mængde ubesatte stillinger, som de, der bliver opsagt i disse måneder, kan søge. Set fra byggevirksomhedernes synspunkt er det kun glædeligt, at det ikke er helt så svært for dem som tidligere at få besat ledige stillinger.

Da mangel på arbejdskraft har det med at føre til lønstigninger, og dermed højere byggeomkostninger, er et lidt mindre hektisk arbejdsmarked også på ønskesedlen hos bygherrerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) måler jævnligt, hvor stor en del af de opslåede stillinger, det aldrig lykkes at få besat. Sidste efterår lød tallet for byggeri og anlægs vedkommende på 21 pct., og ved opgørelsen i marts i år var det faldet til 19 pct.

Der er altså plads til et betydeligt større fald i byggebeskæftigelsen, før der for alvor vil være et problem med ledighed. Bo Sandberg venter spændt på, hvad de næste tal fra STAR vil sige. Boligbyggeriet er bremset op af meget brancheinterne grunde – som at omkostningerne er kommet for højt op, og at en stor del af efterspørgslen er dækket.

Derimod vil den meget omtalte internationale lavkonjunktur, foranlediget af bl.a. handelskrig og brexit, ikke nødvendigvis gøre den store forskel her og nu.

”På mange måder kan byggesektoren snarere være en del løsningen snarere end en del af problemet. Den lave rente og de mange konverteringer har også givet nogle friværdier, som har kastet nogle renoveringer af sig,” siger Bo Sandberg, der dog anfører, at erhvervsbyggeriet relativt hurtigt kan blive påvirket af en international lavkonjunktur, hvis virksomhederne bremser investeringer.