Mange sløje 2018-regnskaber fra ejendomsadministratorer

En del administrationsselskaber kom ud med dårligere resultater i 2018 end i 2017, selv om markedet er vokset. Det viser de første regnskaber. For nogle administratorer har de gode tider været anledning til en organisationsomlægning, men også f.eks. persondataforordningen har kostet ressourcer.

Arkivfoto. En del administrationsselskaber kom ud med dårligere resultater i 2018 end i 2017, selv om markedet er vokset. Det viser de første regnskaber. Her ses adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen fra ejendomsadministrationsselskabet DEAS. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

De to absolutte markedsledere inden for ejendomsadministration har leveret skuffende regnskabsresultater for 2018. Vi har tidligere her i Berlingske Business Ejendomme omtalt, hvordan tilkøb og organisationsomlægninger for både DEAS og Newsec kostede på top- og bundlinje.

Men man kan ikke beskylde deres konkurrenter for at have spillet på bordet, mens kattene således var anderswo engagiert. Regnskaberne for den store underskov af ejendomsadministratorer er begyndt at blive offentliggjort gennem cvr-registret, og billedet indtil nu er, at det er mere reglen end undtagelsen, at bundlinjerne er vigende.

Alle i branchen, som Berlingske Business Ejendomme har talt med, afviser, at det er prispres, der har ført til dårligere resultater. Alene i København er der 200 administrationsselskaber, anfører f.eks. adm. direktør Preben Løth fra Boligexperten. Så konkurrencen er hård, men ikke hårdere, end den altid er.

Derimod har administratorerne udnyttet et godt år til at investere i fremtiden, eller til at få gamle problemer ud af verden.

CEJ vinder markedsandele

DEAS har tidligere meddelt, at koncernens organiske vækst, altså før tilkøb, lå på under 3 procent, og at resultatet var blot 3 mio. kroner ud af en omsætning på 551 mio. kroner. I Newsec blev en lille vækst i omsætningen kun sikret via et tilkøb, og efter engangsomkostninger var der underskud på driften.

Det efterlod en spænding om, hvordan året var gået hos branchens tredjestørste spiller, CEJ. Den spænding blev udløst, da regnskabet blev offentliggjort i sidste uge. Det viste en fremgang i bruttoresultat på 8,9 procent til 57,2 mio. kroner. CEJ har altså vundet markedsandele og hentet lidt ind på sine to større konkurrenter.

Anne Marie Oksen, adm. direktør i CEJ

»Jeg tror, at tilbagegang i resultaterne har forskellige årsager i hvert enkelt selskab. Men der er nogle investeringer, vi alle har måttet igennem. I de kommende år vil resultaterne igen være tilbage på det niveau, vi er vant til. «


På bundlinjen ser det derimod mindre godt ud. Resultatet efter skat blev et underskud på 30.000 kroner, hvor man i 2017 kom ud med et overskud på 2,6 mio. kroner.

Adm. direktør Anne Marie Oksen oplyser, at CEJ har haft en omsætningsfremgang på 10,1 pct., men at man allerede ved årets indgang besluttede, at 2018 skulle være et konsolideringsår med tunge investeringer, blandt andet i forbindelse med styrkelse af organisationen og med persondataforordningen.

»Jeg tror, at tilbagegang i resultaterne har forskellige årsager i hvert enkelt selskab. Men der er nogle investeringer, vi alle har måttet igennem. I de kommende år vil resultaterne igen være tilbage på det niveau, vi er vant til,« siger Anne Marie Oksen.

Opkøb af konkurrenter

I Sven Westergaards Ejendomsadministration er bruttofortjenesten faldet fra 25,4 til 23,8 mio. kroner, mens resultatet efter skat er næsten halveret – fra 3,0 til 1,7 mio. kr.

I Advokaternes Ejendomsadministration er toplinjen vokset en smule, men bundlinjen er alligevel skrumpet en anelse, til 2,8 mio. kroner i 2018. Ingen af de to selskaber har ønsket at kommentere regnskaberne.

Hos Vest Administrationen er omsætningen i 2018 vokset med 5,2 procent, svarende cirka til markedsvæksten. Derimod er årets resultat faldet fra 3,2 til 2,0 mio. kroner.
Det lavere overskud skyldes ifølge adm. direktør Kent Friis Petersen dels, at man har købt to små konkurrenter, og dels at man på grund af væksten har været nødt til at flytte til større lokaler.

Vest Administrationen gør en dyd ud af blive ved sin læst, som er administration af andelsforeninger. Kent Friis Petersen gætter på, at nogle af konkurrenterne lider under, at de søger vækst gennem aktiviteter, der tilsyneladende ligger i forlængelse af administration, men hvor det alligevel er svært at realisere synergieffekterne.

»Dem, som har hele paletten, kan ikke rigtigt knække det med effektiviteten. Alle taler om stordrift – der er bare ikke rigtigt nogen, der kan få det til at fungere. For vores vedkommende har vi, i gåseøjne, bare brugt et par mio. kroner ekstra på opkøb og flytning. Næste år kommer vi tilbage på normalen, med 17-18 pct. i overskudsgrad,« siger Kent Friis Petersen.

Vælger aktiviteter fra

Der er dog også nogle, som har haft entydig fremgang i 2018. Boligexperten, som er den fjerdestørste i branchen, har endnu ikke sit regnskab klart, men adm. direktør Preben Løth oplyser til Berlingske Business Ejendomme, at det vil vise fremgang på både top- og bundlinje, når det kommer tilbage fra revisoren.

Også Boligexperten har truffet det strategiske valg, at man holder sig til kerneforretningen.

»Vi kigger også på vores konkurrenters regnskaber, og vi konstaterer, at omsætningen i hvert fald er steget de fleste steder. Men opkøb og omstruktureringer koster, når man skal sikre en bedre bundlinje i fremtiden,« siger Preben Løth.

»Det koster penge at lægge forretningen om. Det gør vi ikke. Vi laver det samme, som vi gjorde for 30 år siden. Det handler om at finde ud af, hvilke aktiviteter, man skal beskæftige sig med. Der er mange, som for at få vækst breder sig helt ud i kanterne, og der er jo næsten ikke det, man ikke kan beskæftige sig med, hvis man administrerer ejendomme. Vi har det sådan, at hvis en ny aktivitet ikke har samme overskudsgrad som administrationen, så vælger vi den fra,« slutter Preben Løth.