Hvad skal der ske med boligreguleringslovens § 5, stk. 2?

Paragraffen giver mulighed for at sætte ældre udlejningsejendomme i stand og derefter hæve huslejen. En ekspertgruppe er netop kommet med en rapport med ændringsforslag til reglen. Ekspertgruppen fremlægger fire konkrete modeller og tre alternativer.

Boligminister Kaare Dybvad fremlagde på en pressekonference den 29. oktober rapporten fra ekspertgruppen om huslejereguleringen. Eksperterne var stærkt uenige og skitserede flere fremgangsmåder. Nu venter både branchen, lejere og andelsboligejere spændt på, hvad politikerne vælger at gøre. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Lejelovgivningen har forskellige regler for fastsættelse af lejen, afhængigt af hvilken type bolig, der er tale om, og hvor den er beliggende. For nogle lejemål er huslejen omkostningsbestemt, mens boligreguleringslovens § 5, stk. 2, giver mulighed for, at huslejen efter gennemgribende forbedringsarbejder kan fastsættes til det lejedes værdi. Huslejen er i langt de fleste tilfælde væsentlig højere, hvis den er fastsat efter det lejedes værdi, end hvis huslejen er omkostningsbestemt.

Formålet med reglen er at forhindre, at udlejningsejendomme forfalder. Den giver således et incitament til forbedringer, så ejendomme bibeholder en standard, der er beboelig. Reglerne giver derfor udlejere muligheden for at få et forhøjet afkast på deres ejendomme ved at investere i ejendommene gennem forbedringer. Udlejeres investering i forbedringer i ejendommene går altså hånd i hånd med forhøjelsen af huslejen.

»Idet boligreguleringslovens § 5, stk. 2, binder muligheden for at hæve huslejen i lejeboliger sammen med værdien af andelsboliger, er det tale om et meget politisk område, hvor mange aktører har flere modsatrettet hensyn at tage højde for.«


Muligheden for at forhøje huslejen har igennem den senere tid medført flere politiske reaktioner, og på den baggrund nedsatte boligministeren tidligere på året en ekspertgruppe, der skulle efterse reglerne på området.

Ekspertgruppen er kommet med en rapport med fire konkrete modeller og tre alternative løsningsforslag, der skal bruges til det videre politiske arbejde i forbindelse med en eventuel afskaffelse eller ændring af boligregule-ringslovens § 5, stk. 2.

Model A-D

Model A vil afskaffe reglen. Lejen skal herefter fastsættes til den omkostningsbestemte leje med et forbedringstillæg. Denne model vil have den største konsekvens for lejefastsættelsen og dermed også værdien af udlejningsejendomme. Modellen kan give en afledt, negativ effekt på andelsboligsektoren.

I stedet for at afskaffe reglen forslås det med Model B at skærpe reglens krav til energimærke, således at ejen-domme fremover skal have energimærke A-C, i stedet for nuværende krav om energimærke A-D, før udlejer kan hæve huslejen på baggrund af de udførte forbedringer. Formålet er, at der lægges større vægt på energiforbedringer, som også kan komme lejer til gode i form af lavere forbrugsudgifter.

Model C vil også bevare reglen, men vil hæve beløbet, som udlejer skal anvende til forbedring af lejemålet, før der kan ske huslejeforhøjelse. Efter den nuværende regel skal udlejer udføre forbedringer for minimum 2.255 kr. pr. kvm., eller et samlet beløb på 257.894 kr. (2019-satser), før lejen kan forhøjes.

Den sidste Model D vil ligeledes afskaffe reglen. Lejen skal ved denne model fastsættes til den omkostningsbestemte leje, men med et forbedringstillæg. Forskellen på model A og D er, at udlejer vil blive kompenseret med et højere afkast af sine forbedringer i model D.

Hvad så nu?

Rapporten viser, at der var markante dissenser mellem Ejendom Danmark, der vurderer, at en afskaffelse af reglen vil påvirke 200.000 andelshavere, og Lejernes LO, der ønsker at beskytte sine medlemmer, lejerne, mod huslejestigninger. Begge fløje var repræsenteret i ek-spertgruppen.

Den mulige påvirkning af de mange andelshavere har fået flere partier til at melde ud, at reguleringen af reglen ikke må påvirke andelshaverne, selvom de selv samme partier var med til at nedsætte ekspertgruppen til at vurdere mulige ændringer.

Idet boligreguleringslovens § 5, stk. 2 binder muligheden for at hæve huslejen i lejeboliger sammen med værdien af andelsboliger, er det tale om et meget politisk område, hvor mange aktører har flere modsatrettede hensyn at tage højde for. Der er endvidere tale om et områ-de, der ved regulering påvirker rigtig mange husstande i Danmark.

Ekspertgruppen har i rapporten understreget, at der ikke er én bestemt model, som tilgodeser de forskellige hensyn bag reglen. Det er nu politikkernes opgave at beslutte, om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 skal ændres, afskaffes eller forblive uændret.