Forsinkede ejendomsvurderinger gør det muligt at forære afgiftsfrie formuer til børn

Det er i dag muligt at familieoverdrage ejendomme til langt under handelsprisen – også selv om ejendommen er købt til den »rigtige« pris få dage før, siger Landsskatteretten i en ny afgørelse.

123123
Over to år mere, mens Skatteministeriet arbejder på de nye ejendomsvurderinger, får velhavere til at forære deres børn formuer gennem ejendomsmarkedet, uden at skulle betale hverken skatter eller afgifter af det. Har man indtægter fra andre ejendomme, bliver der tværtimod udløst et fradrag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Flickr / Al Case

Køb en ejendom for 62 mio. kroner. Sælg den to dage senere til dine børn for 32 mio. kroner. Du skal ikke betale skatter eller afgifter af beløbet – tværtimod får du selv skattefradrag for de 30 mio. kroner, du har tabt, hvis du har indtægter i samme størrelsesorden fra andre ejendomme.

Eksemplet er ikke tænkt. Det er foregået sådan i et konkret tilfælde, og med de nævnte beløb, og Landsskatteretten har i en helt ny afgørelse blåstemplet det. Helt uanset, at man dermed kan give afgiftsfrie gaver til sine børn, uden at blive ramt at det normale loft for den slags på blot 64.300 kroner om året.

Muligheden er opstået, fordi der ikke er kommet skattemæssige ejendomsvurderinger siden 2012. I mellemtiden er de reelle ejendomsværdier spurtet i vejret. Derfor vil ejendommen ofte kunne familieoverdrages til en langt lavere pris end handelsværdien efter den såkaldte 15-procentsregel, hvorefter ejendomme kan sælges til familiemedlemmer i et prisspænd på 15 procent omkring den offentlige vurdering.

Fra afgørelsen SKM 2018.551 LSR.

»Landsskatteretten fandt ikke, at det var en særlig omstændighed, der begrundede fravigelse fra den regel (15-procentsreglen, red.), at ejendomsvurderingerne var suspenderet.«


Politisk beslutning ligegyldig

Spørgsmålet var så, om man kan skulle se anderledes på sagen i lyset af, at de offentlige vurderinger lige nu helt åbenlyst er forældede, og især i de store byer typisk ligger langt under de reelle markedspriser.

Retspraksis er, at det er skattemyndighedens eget ansvar, hvis dens vurderinger er forkerte. SKAT havde over for Landsskatteretten argumenteret med, at det ikke var den, der havde suspenderet de løbende ejendomsvurderinger – det var en politisk beslutning.

Men den argumentation købte Landsskatteretten altså ikke.

»Landsskatteretten fandt ikke, at det var en særlig omstændighed, der begrundede fravigelse fra den regel (15-procentsreglen, red.), at ejendomsvurderingerne var suspenderet,« hedder det i afgørelsen fra Landsskatteretten.

Lanceringen af det nye, offentlige vurderingssystem blev i sidste måned udskudt i et år, til foråret 2020 for almindelige ejerboliger og til foråret 2021 for erhvervsejendomme. Endnu i to og et halvt år kan man altså afgiftsfrit forære i princippet uendeligt store formuer til sine børn.

Skal være personligt ejet

Claus Koskelin, partner og statsaut. revisor i Grant Thornton, omtalte afgørelsen fra Landsskatteretten på et seminar i København i sidste uge.

EDC Erhverv Poul Erik Bech var vært ved seminaret, der handlede om generationsskifte i ejendomsvirksomheder. Branchen ønsker en ændring af reglerne, der i deres nuværende form vil betyde, at virksomhederne må frasælge en stor del af deres ejendomme for at kunne svare skatten ved generationsskifte.

Uden snarlig udsigt til en lovændring må virksomhederne finde på noget andet, og i den sammenhæng kan muligheden for skattefri familieoverdragelse indgå.

Claus Koskelin fremhævede, at festen dog ikke er så stor, at børnene umiddelbart efter kan sælge ejendommen igen til den reelle markedspris. De skal beholde den med henblik på at drive den, selv om man ikke kan sige præcis hvor længe.

Søren Lehmann, advokat og partner i Bruun & Hjejle, fremhæver yderligere, at konstruktionen forudsætter, at ejendommen er personligt ejet, både af sælger og af de købende børn. Han har ikke noget bud på, hvor mange afgørelsen vil være relevant for, men det er ikke unormalt, at selv større ejendomme er personligt ejede.

Søren Lehmann anfører, at Landsskatteretten tidligere har truffet en beslutning, der gik i samme retning. Det nye er således primært, at Landsskatterettens tålmodighed tilsyneladende er ubegrænset – den holder fast i 15-procentsreglen, også selv om forskellen mellem offentlige vurderinger og de reelle værdier er ekstrem, og dette bliver tydeligt illustreret ved, at købet og familieoverdragelsen sker med få dages mellemrum.