Flere fejl og færre tilfredse kunder i byggeriet

Byggeboomet medfører, at en større andel af byggearbejderne er behæftet med ulykker, fejl, mangler og forsinkelser, viser en analyse. Det er dog mindre slemt end under det forrige byggeboom for ti år siden. Dansk Byggeri håber, at nye almindelige betingelser for kontrakter vil hjælpe på sagen.

Byggebranchen skal kigge langt tilbage for at finde tider, der er lige så gode som nu. Men bagsiden af medaljen er, at travlheden medfører fejl og ulykker. Foto: Henning Bagger, Scanpix Fold sammen
Læs mere

Der er travlhed i byggeriet for tiden. Men måske går det også lidt for stærkt. I hvert fald er frekvensen af ulykker, fejl og mangler stigende, mens kundernes tilfredshed daler.

Det viser en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center, baseret på indberetninger fra 824 entrepriser med en samlet værdi på 28,5 mia. kroner.

Centret, der er skabt i et samarbejde mellem Realdania, Danske Entreprenører og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, følger udviklingen måned for måned, og tallene tog en negativ drejning for et års tid siden.

»I centrets analyse fra februar 2018 drejede det sig om mindre ændringer i tallene, men nu bekræfter de seneste udtræk fra BEC’s database, at udviklingen er fortsat i den gale retning,« hedder det i analysen.

»Vi kommer dog fra et pænt niveau, så tallene er endnu ikke kritiske, men udviklingen betyder, at advarselslampen begynder at blinke,« konkluderes det.

Flere ulykker

Mest alvorligt er det, at ulykkesfrekvensen er stigende. Den ligger nu på 5,6 ulykker for hver mia. kroner, der er udført byggeri for. For et år siden lå frekvensen omkring 4,9.

Også andelen af sager med mangler er steget, fra ca. 5,5 pct. sidste år til nu ca. 7,5 pct. Det har ført til en tilsvarende stigning i det økonomiske tab på mangler.

Byggeriets Evaluerings Center

»Vi kommer dog fra et pænt niveau, så tallene er endnu ikke kritiske, men udviklingen betyder, at advarselslampen begynder at blinke.«


Arbejdet trækker også længere ud end planlagt, men her er der dog kun tale om en marginal forværring. Historier om forsinkede byggerier fylder måske meget i pressedækningen, men det gennemsnitlige byggearbejde tager kun 1,5 pct. længere end planlagt.

Med den negative udvikling er det næsten uundgåeligt, at kundernes tilfredshed falder. Her kan byggebranchen dog glæde sig over, at kunderne stadig giver en god bedømmelse på 3,8, på en skala fra 1 til 5. Indtil for et par år siden blev tilfredsheden angivet til karakteren 4.

Ingen præcis diagnose

Det er ikke nogen tilfældighed, at frekvensen af fejl og ulykker stiger lige nu. Det hænger sammen med højkonjunkturen, og man så et tilsvarende fænomen, blot værre, i byggeboomet for ti år siden.

Da krisen kom, kunne byggevirksomhederne så i det mindste glæde sig over, at fejlraten faldt markant. Intentionen fra brancheorganisationen Dansk Byggeri var at holde fejlraten nede under næste optur, men det er man altså ikke helt lykkedes med.

»I de byggerier, der er lavet benchmark på, er der en tendens, som indikerer, at det nok går lidt hurtigt i byggeriet pt. Det er en god påmindelse til alle professionelle i byggeriet om at tænke over, hvad man siger ja  til. Det gælder både bygherrer, rådgivende og udførende,« siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Han ærgrer sig lidt over, at mens tallene viser, at der er problemer, viser de ikke, hvad disse problemer mere præcist består i. Der er så at sige konstateret en sygdom, men der er ikke stillet en diagnose.

»Vi glæder os over, at vi har fået nogle nye redskaber i værktøjskassen i form af det nye AB-system (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, red.), hvor vi dels har en hurtigere konfliktløsning, og dels får rådgivernes ekspertise ind på et tidligere tidspunkt. Det kan komme til at flytte noget, hvis virksomhederne forstår at gøre brug af det,« siger Michael H. Nielsen.