Facility management-netværk aflyser fusion i sidste øjeblik

Dansk Facility Management-netværks bestyrelse havde lagt op til at fusionere foreningen ind under Molio – Byggeriets Videnscenter. Men det lykkedes overraskende ikke at opnå den nødvendige opbakning fra medlemmerne på generalforsamlingen sidste torsdag.

Traditionelt har opgaver som rengøring, kontrol af varmesystemer og kantinedrift kun været set som nødvendige omkostninger. Dansk Facility Management har arbejdet for en nytænkning, hvor de forskellige elementer ses under et og har en mere aktiv plads i virksomhedernes strategi. PR-foto: ISS Fold sammen
Læs mere

Alt var timet og tilrettelagt til en radikal beslutning, da Dansk Facility Management-netværk (DFM) torsdag i sidste uge holdt generalforsamling: Foreningen skulle opløse sig selv, og sekretariatets funktioner skulle fortsætte i regi af det langt større Molio – Byggeriets Videncenter.

Men generalforsamlingen afviste forslaget. Ganske vist stemte et flertal ja, men ikke det i vedtægterne krævede flertal på tre fjerdele af stemmerne, oplyser DFM’s direktør Svend Bie til Berlingske Business Ejendomme.

»For mange medlemmer var for glade for det, vi havde skabt. Det er selvfølgelig også svært at sælge budskabet om, at det går godt, men alligevel skal vi afvikle foreningen. Det var ikke nogen hård debat, der gik forud. Man stod og skulle vælge mellem to udmærkede veje, så der er ikke nogen bad feelings,« siger han.

Tanken bag fusionen var, at nu er man kommet væk fra, at facility management blot bliver set som en nødvendig omkostning. I stedet bliver de forskellige elementer af ejendommenes drift tænkt sammen, så organisationer og virksomheder også kan bruge det strategisk i f.eks. deres profilering.

Næste naturlige skridt er så, at man tænker driften af en ejendom ind, allerede inden man begynder at bygge den. En betragtning, der er meget relevant, for hvor en byggeproces har meget synlige omkostninger her og nu, er ressourceforbruget i de følgende år – både målt i kroner og energi – langt større.

Enighed om analysen

DFM har 160 medlemsvirksomheder, herunder f.eks. Niras, DR, Novozymes A/S, Danske Bank, PostNord Danmark, Nordea og Lego, hvortil kommer en række hospitaler, regioner og kommuner. Ifølge Svend Bie betyder torsdagens begivenheder ikke, at der nu er dårlig stemning blandt medlemmerne.

Svend Bie, direktør i Dansk Facility Management-netværk

»For mange medlemmer var for glade for det, vi havde skabt. Det er selvfølgelig også svært at sælge budskabet om, at det går godt, men alligevel skal vi afvikle foreningen. «


»Heldigvis har netværket stor styrke. Det går jo fint. Vi har på ingen måde en brændende platform, men der var et stort perspektiv i at gå sammen med Molio, fordi tendensen går i retning af, at man skal sammentænke hele værdikæden omkring det byggede miljø, med et udgangspunkt i brugernes behov,« siger Svend Bie, der er ikke udelukker, at en fusion bliver aktuel igen på et senere tidspunkt.

»Personligt mener jeg, at det vil være en god ide med en konsolidering mellem de forskellige faglige organisationer på dette område. Den faglige udvikling går ret stærkt, og når man taler for at nedbryde siloer, må man også selv tage sin egen medicin. Det kommer så ikke til at ske lige nu, men analysen er der jo stadig, og jeg oplevede heller ikke modstanden som så stor. Men det kræver nok mere tid. Analysen fra bestyrelsens side er der ikke nogen stor uenighed om,« siger Svend Bie.

Fortrinligt samarbejde

Christina Hvid, adm. direktør i Molio, fik den overraskende nyhed pr. sms, da hun i sidste uge var til møde i Californien om digitalisering af byggeriet. Hun udelukker heller ikke, at en fusion kom kan komme på tale igen på et senere tidspunkt.

»Jeg har endnu ikke nået at drøfte det med min bestyrelse eller med ledergruppen. Men det var dem (DFM, red.), der henvendte sig til os og gerne ville have sammenlægningen, og som ønskede at den skulle gå hurtigt. Hvis de nu ikke længere mener, det skal gå hurtigt, er det en ny situation. Så tager vi den derfra. Vi har haft et fortrinligt samarbejde med dem gennem mange år, og det skal vi da fortsat have,« siger Christina Hvid.

DFM’s sekretariat består af tre medarbejdere plus konsulenter og freelancere, så Molio er med sine 70 medarbejdere klart den store part i den nu aflyste fusion. Videnscentret vil også på egen hånd udvikle konferencer og udgivelser inden for facility managent.

»Vi har i mange år haft aktiviteter inden for facility managment. Det vil vi fortsat have. Vi har produkter i hele byggeriets værdikæde, og her er selve byggeriet selvfølgelig vigtigt, men den hundredårige periode, hvor ejendommen står der, er det også,« siger Christina Hvid