Ejendomsbranchen tager nølende imod forslag om »medejerboliger«

De professionelle investorer har umiddelbart svært ved at se, hvordan det i praksis skal lade sig gøre at få lejerne ombord som medejere. Men de finder det socialdemokratiske forslag interessant.

pic - rød
Socialdemokratiet vil gerne give lejere en ny mulighed for at få del i ejerskabet af deres boliger. Men et delt ejerskab kan føre til problemer, hvis interesserne er forskellige. Foto: Mads Jensen, Scanpix Fold sammen
Læs mere

Essensen af at beskæftige sig professionelt med ejendomme er at se muligheder, hvor andre blot ser et tomt rum. Når man spørger ejendomsfolk til det udspil om såkaldte medejerboliger, som Socialdemokratiet kom med få dage før folketingsvalget, kan man da også næsten høre hjernerne komme op i højere omdrejninger.

Partiet ønsker en hel nyt boligform, hvor hovedejeren er »en fond eller lignende organisation«, mens op til 50 procent ejes af lejerne selv.

Forslaget er tænkt som et svar på, at ejerboliger er blevet meget dyre, og at også andelsboliger efterhånden er kommet så højt op i pris, at de er uden for rækkevidde for mange danskere. Det er samtidig tanken, at beboerne – modsat hvordan det er i almindelige lejeboliger – skal have et medansvar for vedligehold af ejendommen.

Med valgresultatet har Socialdemokratiet politisk set god mulighed for at få forslaget omsat til virkelighed. Men de investorer, der skal gå med, er – trods al god vilje og oprigtig nysgerrighed – også skeptiske over for, om medarbejderboligerne kan etableres i den virkelige verden.

Skal regnes igennem

En oplagt medspiller til medejerboliger vil være pensionssektoren, og her er AP Pension kendt som en af dem, der har været med på at bygge mere end blot standardiserede ejer- eller lejeboliger. Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme, udelukker da heller ikke, at medejerboliger kunne være inden for selskabets interessefelt. Men det er heller ikke noget, man står på spring for at deltage i.

»I princippet er vi altid åbne for at kigge på nye modeller, og så må vi jo regne igennem, hvordan det ser ud. Jeg kender heller ikke forslagets indhold nærmere. Men vi er jo heldigvis begunstigede af, at vi selv har kapital, der skal anbringes, så umiddelbart har vi ikke behov for kapital fra anden side. Vi kan godt løfte finansieringen selv,« siger Peter Olsson.

Han hæfter sig også ved, at et blandet ejerskab kan skabe tvivl om, hvordan man driver en ejendom. Erfaringen har vist, at både ejerboliger og andelsboligforeninger gør meget for at forbedre deres boliger. Men det er ikke givet, at medlemmerne til enhver tid kan gøre det, de gerne vil, og det er et forhold, som AP Ejendomme er meget opmærksomme på, når man udstykker ejerlejligheder i en ejendom.

»Vi vil altid have bestemmende flertal i en ejerforening. Ellers vil vi ikke være med. Man risikerer at stå i en situation, hvor det regner ned gennem taget, og de andre gerne vil være med til at skifte det ud, men ikke har pengene til det. Vi skal værne om vores investeringer, og det indebærer, at vedligeholdelsen skal være i orden,« siger Peter Olsson.

Nye problemer

En af de helt store investorer i danske boligudlejningsejendomme i de seneste år har været tyskejede Patrizia, hvor Rikke Lykke er europæisk chef for asset management.

Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme

»Vi er jo heldigvis begunstigede af, at vi selv har kapital, der skal anbringes, så umiddelbart har vi ikke behov for kapital fra anden side. Vi kan godt løfte finansieringen selv.«


Patrizia har især investeret i nybyggede ejendomme, men medejerboligerne er formentlig i nok så høj grad tænkt i ældre ejendomme, hvor der er et renoveringsbehov. Her har Socialdemokratiet været bekymret over, at nogle aggressive udenlandske investorer, bl.a. amerikanske, købte sig ind.

Det vil imidlertid skabe nogle helt andre problemer, hvis beboerne skal ind som medejere, vurderer Rikke Lykke.

»Jeg kan godt set for mig nogle konflikter, der kan komme ud af det, hvis beboerne f.eks. ejer 20 procent. Nogle af ejerne vil måske investere mere, end andre vil. I nogle tilfælde kan det godt fungere, men i andre tilfælde vil det føre til uhensigtsmæssige problematikker. Så ideen er interessant, men den skal tænkes en del mere igennem,« siger Rikke Lykke.

Peter Winther, adm. direktør hos den førende erhvervsmægler Colliers, vurderer heller ikke, at ideen om medejerboliger vil have stor tiltrækning på investorer.

»Som investor vil man sige, at man gerne vil investere sammen med andre, når man har sammenfaldende interesser. Men det vil vække bekymring, hvis man kan have modsatrettede interesser, og lejernes interesser f.eks. kan være mere kortsigtede,« siger han