EjendomDanmark kigger nysgerrigt på regeringsudspil om generationsskifteskat

Erhvervsminister Søren Kollerup åbner for, at virksomheder kan få 30 års henstand for betaling af arveafgifter ved generationsskifte. Sådan en ordning vil ejendomsselskaberne gerne med i, og for dem er det særligt presserende, da de betaler langt højere afgifter end andre typer af selskaber.

Regeringen ønsker en hårdere beskatning af virksomheder ved generationsskifte, så det er op ad bakke for EjendomDanmark og adm. direktør Jannick Nytoft, der tværtimod har det som et stort mål at få lempet de for ejendomsselskaber særligt høje afgifter. Foto: Niels Ahlmann Olesen, Scanpix Fold sammen
Læs mere

En lempelse af afgiften ved generationsskifte for ejendomsselskaber er en af de vigtigste sager for EjendomDanmark i disse år. Men brancheorganisationen har ikke just medvind på den politiske cykelsti. Den nye regering ønsker tværtimod at hæve provenuet erhvervslivets arveafgifter markant.

Et nyt forslag fra erhvervsminister Simon Kollerup vækker dog interesse. Ifølge Dagbladet Børsen åbner han for, at der kan komme en meget langt tidsfrist på betalingen af afgifterne.

I dag er der mulighed for at få henstand i 15 år, men ministerens tanke er, at dén periode skal fordobles, og at det samtidig skal være noget, virksomhederne har ret til, frem for blot noget, de kan søge om.

Med så lang kredittid vil mange erhvervsdrivende familier undgå at skulle sælge væsentlige dele af virksomheden fra, eller helt at likvidere den, for at få råd til at betale afgiften. Princippet vil også kunne bruges i beskatningen af ejendomsbranchens generationsskifter.

»Kunne man få den mulighed, at man kunne betale det over 30 år, ville det selvfølgelig være interessant. Men ultimativt ønsker vi naturligvis en form for ligestilling med resten af erhvervslivet. Det er jo absurd, at en branche med samlet set 100.000 ansatte ikke er ligestillede med service- og produktionsvirksomheder,« siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Passiv eller aktiv formue

Han hentyder til, at der gælder helt andre, og langt skrappere, afgifter ved familieoverdragelse af ejendomsselskaber end ved andre typer af virksomheder.

For disse sidste sænkede den forrige regering arveafgiften fra 15 til 5 procent. De relativt lave satser afspejler, at familierne skal have mulighed for at rejse likviditet til at betale afgiften, uden at de er nødt til at demontere virksomhederne gennem frasalg.

Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark

»Det her (længere betalingsfrister, red.) er bestemt interessant, så den diskussion vil vi også meget gerne med i. «


Men for ejendomsselskaberne er både 5 og 15 pct. noget, man kun kan drømme om. De betaler efter den såkaldte pengetankregel en avancebeskatning på 42 pct., når selskaberne skal overdrages fra en generation til den næste.

Pengetankreglen er lavet for at undgå, at de lempelige afgifter ved generationsskifter bliver misbrugt til undgå beskatning af afkast på passive placeringer i f.eks. værdipapirer. Ejendomme kan også være en (næsten) passiv investering, men i mange ejendomsselskaber landet over er der en helt reel erhvervsmæssig aktivitet, hvor man i det daglige sørger for drift, vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen.

Risikerer opløsning

Det er disse selskaber, der risikerer at blive opløst, hvis man ikke finder en løsning på generationsskifteproblematikken.

EjendomDanmark var opmuntret af, at den forrige regering altså fik vedtaget en stor lempelse af den almindelige generationsskifteafgift.
Men nu vil den nye regering føre den tilbage til de 15 procent, og det var i den sammenhæng, at Simon Kollerup åbnede for den store forlængelse af betalingsfristerne.

»Også for ejendomsbranchen vil en så lang henstand tage en del af problemet. Det løbende likviditetsdræn bliver mindre. Men der vil stadig være en regning, der skal betales, uanset om det er i år 1, år 15 eller år 30 år, og med avancebeskatningen er det næsten halvdelen af egenkapitalen, der ryger,« siger Jannick Nytoft.

Hverken han eller andre fra foreningen har dog endnu talt med ministeren efter dennes udspil om forlængede betalingsfrister.

»Men vi vil meget gerne tale med både Simon Kollerup og skatteminister Morten Bødskov i forhold til at lave en ligestilling af aktive ejendomsselskaber med det øvrige erhvervsliv. Og det her (længere betalingsfrister, red.) er bestemt interessant, så den diskussion vil vi også meget gerne med i,« siger Jannick Nytoft.