Det nye 360 North skal være et ejendomsselskab som alle andre

Det er ingen overdrivelse at sige, at Blackstone er kommet skævt ind på det danske boligmarked. Men gigainvestoren har valgt at blive her og tage kampen op. Det er op til den nye ledelse i det danske datterselskab at få rettet op på det ramponerede image, samtidig med at man tjener penge.

Lars Pærregaard og Kenneth Ohlendorff, henholdsvis CEO og COO i 360 North, skal gøre selskabet til en afholdt udlejer. Vejen dertil er bl.a. masser af kommunikation med lejerne. PR-foto: 360 North Fold sammen
Læs mere

Det er noget af en udfordring at komme omkring i Nordhavn. Igen og igen møder man afspærringer, der skal lede trafikken uden om de mange byggearbejder.

Kigger man på det, der allerede er bygget, kan man godt spekulere over, hvordan kvarteret vil blive opfattet, når det engang står færdigt. De nye boliger ligger ikke bare tæt, men meget tæt. Fortætning er moderne blandt byplanlæggere, men hvornår har det nogensinde være populært blandt dem, der faktisk skal bo i boligerne, at det bliver så tæt, at de sjældent eller aldrig får lys ind ad vinduerne?

Så måske vil der ikke gå frygtelig mange år, inden boligerne i Nordhavn bliver kontroversielle. Det vil medføre tab for ejerne, men der vil også være investorer, der tjener penge på det. Der er altid nogen, der gør ud en forretning ud af de mindst attraktive boliger.

Det kan Lars Pærregaard, siden juni adm. direktør i 360 North, filosofere over hver dag på vej til og fra arbejde. Administrationsselskabet har til huse i det karakteristiske Portland Towers, der ligger på det, der måske engang vil blive kendt som solsiden af Nordhavn.

Dyrt på image-kontoen

Lars Pærregaard er kommet til selskabet med en klar opgave: Han skal få skuden på ret køl, efter at ejeren, Blackstone, i den grad har brændt fingrene på at håndtere den mindre attraktive del af nutidens boligmasse.

Det har foreløbigt kostet dyrt på image-kontoen, og et milliardtab i hård valuta kan følge efter, hvis politikerne på Christiansborg gør alvor af et større indgreb i boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2 (en rapport om dette er muligvis udkommet efter deadline på denne artikel). Paragraffen giver ejere af boligejendomme mulighed for at hæve huslejen efter en gennemgribende renovering af et lejemål.

»Det, som er mit opdrag og Blackstones ønske, er, at vi skal opbygge et bundsolidt ejendomsselskab i Danmark. Vi skal på ansvarlig, professionel og respektfuld vis eje og udvikle vores ejendomme på den lange bane,« siger Lars Pærregaard, der har inviteret Berlingske på besøg. Til stede er også Kenneth Ohlendorff, der netop er tiltrådt som operationel direktør, også kaldet COO.

Ingen bolighajer her

Paragraf 5, stk. 2 kom til verden i Nyrup-regeringens dage, og den har nøgternt set været en succes.

Forinden havde ejerne af de ældre ejendomme – fortjent eller ej – et blakket ry som bolighajer, der tjente penge på at lade folk bo i udslidte ejendomme. Med tilføjelsen til loven fik udlejerne et incitament til at renovere de gamle ejendomme, og da huslejeforhøjelsen kun kan ske i forbindelse med lejeskifter, har ingen oplevet, at de pludselig skulle betale meget mere for at bo i samme lejlighed. Så der har været en lang periode med stort set fred mellem lejere og udlejere.

Lars Pærregaard, adm. direktør i 360 North

»Personligt synes jeg, det var forkert at tilbyde kompensation til lejere for at fraflytte. Det var ikke ulovligt, og mange af dem var sikkert glade for det. Men vi kan ikke leve med, at vores lejere fornemmer, at vi gerne vil af med dem.«


Den fred er abrupt blevet afbrudt de seneste år. Det vil være op til fremtidens historikere at udrede, hvorfor det skete, og hvorfor netop Blackstone og 360 North kom til at stå i yderste frontlinje.

Man kan pege på flere faktorer – herunder at det politiske miljø generelt er blevet mere ophedet, og at den lave rente forvandlede renoveringerne fra noget, som gamle ejendomsselskaber gjorde, når de nu havde ejendommene alligevel, til at være noget, som investorer fra nær og fjern – herunder Blackstone – aktivt opsøgte som en forretningsmulighed.

Vakte anstød

Men det er også en faktor, at Blackstone optrådte på en måde, der vakte anstød.

Gigainvestoren vil ifølge sin hjemmeside optræde med »den yderste integritet«, hvor end den kommer frem i verden. Der er grund til at tro, at man mener det om ikke helt så bogstaveligt, som ordlyden tilsiger, så i hvert fald alvorligt. Og måske havde amerikanerne bare ikke forestillet sig, at der fandtes et land i verden, hvor lejere blev vrede over at få tilbudt en pæn sum penge for at opsige deres lejekontrakt.

Så det måtte man lære på den hårde måde, at der gjorde. Og nu er praksis lavet om.

»Personligt synes jeg, det var forkert at tilbyde kompensation til lejere for at fraflytte. Det var ikke ulovligt, og mange af dem var sikkert glade for det. Men vi kan ikke leve med, at vores lejere fornemmer, at vi gerne vil af med dem. Den utryghed skal der ikke være, så det stoppede vi efter min tiltræden,« siger Lars Pærregaard, der bebuder, at man nu tværtimod vil være kendt som en tålmodig udlejer.

»Det er ikke afgørende, om en renovering sker første eller andet år. Det handler om at orientere lejerne i ordentlig tid,« siger han.

Som alle andre

Lars Pærregaards målsætning er, at Blackstone og 360 North skal være og blive opfattet som et ejendomsselskab som alle andre i Danmark. Men hvis de mere konkrete målsætninger om, hvordan man forholder sig til lejerne, bliver ført ud i livet, bliver man snarere best in class.

Der er tre konkrete målsætninger. Foruden det med, at lejerne skal orienteres og høres løbende omkring renoveringsarbejder, skal renoveringer også være mere strømlinede, så nye lejere ikke som det første oplever byggefejl. Og så skal der oprettes et servicecenter, som lejerne en stor del af døgnet kan kontakte, hvis der er problemer.

Det er dét, Kenneth Ohlendorff er kaldt ind for at få til at fungere. Han har forinden arbejdet i Jeudan, som er et af byens mest velrenommerede ejendomsselskaber. Men han frygter ikke, at hans ansættelse i 360 North, som i hvert fald endnu ligger i den modsatte ende af skalaen, skal blive en plet på hans cv.

»Jeg forholder mig ikke så meget til fortiden. Der er i 360 North en ejer og en ledelse, som bygger på nogle værdier, jeg kan stå inde for. Det er en professionalisme og ordentlighed. Det oplever jeg også en kæmpe opbakning til fra de 100 medarbejdere, der er her på kontoret,« siger Kenneth Ohlendorff.

Ingen snak om fortid

Tilbage står, hvordan Blackstone oplever hele balladen, og hvilken økonomisk betydning den har. Det vil Lars Pærregaard ikke at kommentere.

Kapitalforvalteren har købt ejendomme for henved 9 mia. kroner i Danmark og er med sin forholdsvis beskedne markedsandel på godt 0,5 pct. af det københavnske lejeboligmarked trods alt finansielt eksponeret som en af de større boligudlejere i hovedstaden.

Selv hvis et indgreb mod paragraf 5, stk. 2 bliver så mildt, at det kun udhuler ejendomsværdien marginalt, må den ændrede praksis nødvendigvis have medført et tab i forhold til budgetterne. Der var jo en grund til, at Blackstone tidligere tilbød lejerne en »dusør« for at finde et andet sted at bo.

Råder til at bevare paragraf

Men man kan konstatere, at Blackstone har valgt at blive i Danmark og overbevise de her indfødte om, at man faktisk er hæderlige.

Man skal dog ikke forvente, at Blackstone og 360 North ligefrem vil hjælpe med at skaffe de billige boliger, som København mangler. Det kræver helt fundamentale politiske initiativer inden for eksempelvis bolig- og transportpolitik, som ligger langt uden for, hvad 360 North kan og skal blande sig i, fastslår Lars Pærregaard.

Han råder politikerne til at bevare paragraf 5, stk. 2., også selv om det betyde færre billige boliger. Selv om meget er sket siden 90’erne, da paragraffen kom til verden, mener han stadig, at der er et stort vedligeholdelsesefterslæb i den gamle boligmasse.