Dansker i spidsen for et af Nordens førende arkitektfirmaer

Efter fire år i spidsen for den danske del af Link Arkitektur, har Kirsten Anker Sørensen nu fået det øverste ansvar for selskabets aktiviteter i hele Norden. Samtidig indtræder hun i koncernledelsen for det norske moderselskab Multiconsult.

”Respekteret i hele organisationen på tværs af alle lande, og meget vidende og reflekteret.” Sådan lyder Multiconsults skudsmål af Kirsten Anker Sørensen, som man nu har taget ind i koncernledelsen og sat i spidsen for arkitektur-aktiviteterne. PR-foto: Link Arkitektur Fold sammen
Læs mere

Multiconsult kunne lyde som et af de selskaber, som Egon Olsen var oppe imod i de gamle Olsen Bande-film. Men det findes i høj grad i virkeligheden – det er et af Nordens store rådgivningsfirmaer; hjemmehørende i Norge og noteret på børsen i Oslo. Og pr. 1. november har det fået en dansk topchef i datterselskabet Link Arkitektur med cirka 500 medarbejdere i Norge, Sverige og Danmark.

Den nye topchef er Kirsten Anker Sørensen, der siden 2015 har været direktør for Link Arkitektur i Danmark. Den funktion fortsætter hun i, samtidig med at hun bliver adm. direktør i det samlede Link Arkitektur og indtræder i koncernledelsen for Multiconsult.

»Kirsten er meget respekteret i hele organisationen på tværs af alle lande, og hun er meget vidende og reflekteret – ikke mindst på områder, der er essentielle for vores samlede ingeniørvirksomhed fremover. Derfor vil hun være et stærkt bidrag til koncernledelsen i Multiconsult,« udtaler Grethe Bergly, koncernchef i Multiconsult.

I alt har Kirsten Anker Sørensen 20 års erhvervserfaring, primært fra kreative virksomheder.
Hun er uddannet cand.merc. i industrielt design og international økonomi CBS, oplyses det.

Stærk på sundhedsbyggeri

Det har i de senere år været en trend, at arkitektur- og ingeniørvirksomheder går sammen. Multiconsult tager det et skridt videre ved også at have aktiviteter i flere lande. Dermed kan man gensidigt få gavn af de styrker, der er opbygget i hvert af de tre lande.

Kirsten Anker Sørensen, adm. direktør i Link Arkitektur.

»Vi er allerede rigtig dygtige på styring, og det skal vi også være på formgivning. Dér har vi en ambition om at løfte os. Det er en del af vores 2020-strategi. «


»I Norge er vores arkitekter meget stærke på skoler, og de kompetencer kan vi også bruge i Danmark. I Danmark er vi sindssygt stærke på sygehuse og sundhedsbyggerier, og på de områder styrker vi kollegerne i Sverige og Norge. Svenskerne er meget langt fremme på bæredygtighed, og det flyder så ned over os andre. Så vi udnytter hinandens styrker big time,« fortæller Kirsten Anker Sørensen.

Blandt de opgaver inden for sundhedssektoren, som Link Arkitektur har udført i Danmark, er bl.a. Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital og den helt nye nordfløj på Rigshospitalet i København. Næste år indvies Nyt Aalborg Universitetshospital, som Link Arkitektur også har tegnet.

Forskellige traditioner

Traditionelt har arkitekter haft forskellige roller i de tre skandinaviske lande. Yderpolerne er Danmark, hvor arkitekten har relativt høj status som kunstneren i byggeprojekterne, mens arkitekter i Sverige i højere grad bliver betragtet som praktikere, på linje med alle andre i bygherrens sold.

I Norge hælder traditionen ifølge Kirsten Anker Sørensen over mod den danske, og det er også i den retning, at Link Arkitektur skal udvikle sig – uden at det skal gå ud over de praktiske kompetencer.

»Vi er en nordisk virksomhed, der findes i alle tre lande, og vores erklærede mål er, at vi som samlet virksomhed skal være blandt de bedste tegnestuer. Det har vi arbejdet hen mod de seneste to-tre år. Vi er allerede rigtig dygtige på styring, og det skal vi også være på formgivning. Dér har vi en ambition om at løfte os. Det er en del af vores 2020-strategi,« siger Kirsten Anker Sørensen.

Hun ser ikke de store muligheder for stordriftsfordele i en traditionel forstand. Derimod betyder det nordiske bagland, at man kan byde ind på flere opgaver.

»Hvert projekt er jo forskelligt, så vi kan ikke bare skalere, som en produktionsvirksomhed kan gøre det. Men vi flytter specialister mellem landene. Det gør vi mere og mere. Det tager lang tid at bygge specialister op, så vi kan i høj grad hjælpe hinanden. Vi har danskere siddende i Norge og Sverige og omvendt, og vi er også blevet rigtigt dygtige til at samarbejde digitalt, så vi ikke altid behøver møde hinanden,« siger Kirsten Anker Sørensen.