Airbnb-turister styrker butikker uden for city

Antallet af Airbnb-turister i Danmark har rundet en million om året. De kan udgøre en redningskrans til butikslivet i f.eks. brokvarterer og forstæder. Men der mangler mere præcise analyser af, hvordan butikker og restauranter kan få det optimale ud af den nye kundegruppe.

Trianglen er et eksempel på en lokalitet, som hele tiden har været afholdt af københavnerne, men som er ny for turisterne. Butikslivet i området har nye muligheder i kraft af de kunder, der kommer via f.eks. Aibnb og Booking.com. Foto: Bax Lindhardt, Scanpix Fold sammen
Læs mere

»Rent a bike,« står der skilte uden for adskillige cykelhandlere på Nørrebro. De lokale har sjældent behov for at leje cykler, og de forstår også fint dansk. Skiltet henvender sig til en ny kundegruppe, der er kommet til at de seneste år: Airbnb-turister.

Alene sidste år kom der 1 mio. af dem til Danmark, har virksomheden bag portalen selv oplyst, og det er ikke kun cykelhandlerne, der nyder godt af den nye kundegruppe. Det gælder også cafeer, spisesteder og den almindelige detailhandel.

Rasmus Juul-Nyholm, adm. direktør i Cobblestone

»Jeg bor selv på Vesterbro, og tidligere var der flere cafeer og restauranter, der holdt lukket om sommeren. Sådan er det ikke mere.«


Det er alt sammen med til at holde hånden under et ejendomssegment, der ellers er presset af nethandlen – nemlig butiksejendomme på brokvartererne og i forstæderne. En del af dem er ejet af andelsforeninger, hvis medlemmer bor på etagerne højere oppe, og disse foreninger møder ejendomsadministratoren Cobblestone.

»Mens den traditionelle turisme er funderet i centrum, hvor hotellerne og de store turistattraktioner ligger, kan Airbnb og andre former for kortidsudlejning hente turister til brokvarterne og forstæderne i København og give yderligere indtjening til eksisterende detailforretninger uden for bycentrum. De ekstra turister, som ankommer via Airbnb, er med til at udfylde et indtjeningstomrum i den brede by og hjælper reelt en masse forretningsdrivende med at holde momentum i omsætningen,« siger adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm.

Politisk ømt

Han understreger at Cobblestone ikke selv har økonomiske interesser i butikslivet, og for den sags skyld heller ikke i Airbnb. Mange andelsforeninger har stramme restriktioner på, hvor meget medlemmerne må korttidsudleje, fordi det medfører gener for de øvrige beboere.

Også politisk er det en varm kartoffel. Pr. 1 juli træder ny lovgivning, der fastlægger rammerne for beskatning af korttidsudlejning, i kraft. Men reglerne er usædvanligt lukrative for udlejerne, og de skal evalueres allerede her i efteråret.

Så debatten fortsætter, om end med andre ministre for bordenden, når en ny regering er dannet. Men det er altså en faktor, som de må tage højde for, at nok kan de mange turister i nabolaget være til gene, men de er også med til at holde det lokale butiksliv i live.

»Det er en pointe, der er helt overset i debatten om Airbnb. Jeg bor selv på Vesterbro, og tidligere var der flere cafeer og restauranter, der holdt lukket om sommeren. Sådan er det ikke mere,« siger Rasmus Juul-Nyholm.

Hvor indtages morgenmaden?

Horesta, hotellernes og restauranternes brancheorganisation, er lidt knotne over den lov, der nu træder i kraft, fordi den ikke blot skattemæssigt stiller de private udlejere meget fordelagtigt. De private udlejere er heller ikke underlagt en nær så tung regulering om sikkerhed, registrering af gæster og alt muligt andet.

Men man anerkender den positive effekt, som Airbnb-turisterne har for en anden del af medlemskredsen, der driver restauranter og cafeer, betoner politisk direktør Kirsten Munch Andersen.

Hun ser dog gerne, at man undersøger nærmere, hvor stor denne positive effekt mere præcist er.

»Vi ved ikke, hvordan den private gæst agerer. Spiser de morgenmad på en lokal cafe, eller køber de morgenbrød hos bageren? Vi har behov for at komme det spadestik dybere i vores viden. Skal vi holde væksten i turismeindtægterne, skal vi være bedre til at sprede turisterne, ikke bare ud over landet, men også ud af bymidterne,« siger Kirsten Munch Andersen.

»Der er lavet nogle gennemsnitstal, der anslår, hvad deres forbrug er. Men der er ikke godt nok overblik over det endnu, og vi kunne godt tænke os at blive klogere på det. Både Airbnb og Booking.com favner jo mere og mere nu,« tilføjer hun.