Sygemeldte indvandrere skal i job

København Kommune opretter en helbredspatrulje, der skal hjælpe sygemeldte indvandrerkvinder på kontanthjælp i job. Patruljen kan annullere sygeerklæringer fra kvindernes egen praktiserende læge.

En nyoprettet helbredspatrulje i København skal hjælpe sygemeldte indvandrerkvinder på kontanthjælp ind på arbejdsmarkedet.

Allerede i år bliver de første 100 af omkring 1.000 langtidssygemeldte indvandrerkvinder indkaldt til samtaler hos helbredspatruljen, der består af en læge, en psykolog og en jobkonsulent.

Teamet får ret til annullere lægeerklæringer fra kvindernes egen praktiserende læge, hvis man mener, at kvinderne i virkeligheden er raske nok til at passe bestemte typer af job som eksempelvis børnepasning.

Hidtil har kommunen ellers accepteret lægeerklæringer fra kvindernes egen læge, men Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Jacob Hougaard (S) afviser, at helbredspatruljen oprettes på grund af en mistanke om snyd.

»Jeg kan ikke afvise, at der bliver snydt, eller at nogle spiller mere syg, end de i virkeligheden er. Men som udgangspunkt handler det om at få kvinderne i beskæftigelse på trods af en skavank,« siger Jacob Hougaard.

Formanden for Københavns Praktiserende Læger, Bodil Johnsen, siger, at organisationen har bedt om et møde med det kommunale lægelige udvalg.

»Vi undrer os over, hvad den her læge skal, som man ikke kan bruge en praktiserende læge til. Vi kender godt til, at de praktiserende læger ind imellem godt kan blive brugt i nogle vanskelige situationer, så vi har dog en vis forståelse for, at det er et meget komplekst felt,« siger Bodil Johnsen.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) roser København for initiativet. En tilsvarende ordning i Odense gav 75 pct. af de involverede kvinder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lederen af Indvandrer Kvindecentret i København, Trine Hoffmann, siger, at mange indvandrerkvinder gerne vil arbejde.

»Men de oplever at blive afvist på grund af sproglige problemer eller deres udseende. En sygemelding kan også være udtryk for, at man bliver jagtet rundt,« siger hun.