Spørg om sprog: Ketsjer

Spørgsmål: Hvad er egentlig den korrekte skrivemåde: "ketcher", "ketscher" eller måske "ketsjer"? spørger T. Hansen fra Odense.

Svar: Stavemåden "ketsjer" (med sj) er den eneste korrekte, og det har den været i længere tid end man måske umiddelbart skulle tro, nemlig siden 1918. Der er altså tale om et ord der meget tidligt er blevet fordansket. Fra slutningen af 1800-tallet optræder det i de officielle retskrivningsordbøger med stavemåden "ketser" eller "kætser og fra 1918 altså med sj i midten.

Ikke så sjældent endda ser man dog stavemåden "ketcher", men den har faktisk aldrig været korrekt. Når den optræder så forholdsvis tit som den gør, skyldes det formodentlig at man går ud fra at der er tale om et engelsk låneord. I mange engelske låneord har vi jo netop ch: "ketchup", "matche", "sketch", "schratch", "switche" osv.

"Ketsjer" er da også muligvis oprindelig et engelsk lån, men ordbøgerne er ikke helt enige. Nogle ordbøger siger at vi måske har det fra engelsk "catcher, som er afledt af "catch" 'fange'. Men lånet er skævt i den forstand at "ketsjer" på engelsk jo hedder "racket". Andre ordbøger foreslår at lånevejen er gået via tysk "ke(t)scher", men hvor vi end har ordet fra, har det altså for længst fået en fordansket stavemåde.