Spørg om sprog: Begmand

Spørgsmål: Hvor stammer ordet "begmand" fra? Min teori er at det kommer fra det engelske "bye": Når man får en "begmand", bliver man slået ud, og det er således "bye-bye" - er det rigtigt? spørger H. Marshall.

En "begmand" er 'et hårdt tryk med tommelfingeren mod en andens næse', altså en rent fysisk afstraffelse eller irettesættelse. I overført betydning bruges det desuden om 'en skarp kritik eller irettesættelse' eller 'et nederlag eller økonomisk tab'. Det er altså synonymt med "øretæve", "lussing" eller "næse".

Den sproglige forklaring på udtrykket har dog voldt problemer. Udtrykket er bl.a. blevet opfattet som en parallel til at sætte en voksnæse på en person, altså gøre ham til grin. "Beg" har været brugt som klistermateriale, og bruges den dag i dag om et mørkebrunt el. sort harpiksagtigt stof udvundet af tjære. Altså kunne der have været tale om en påklistret, nedværdigende næse.

En anden mulighed er at "beg" i "begmand" kommer af at man kunne få et "begsort" mærke efter det fysiske tryk på næsen, altså en klemmelus. Forbindelsen mellem sort og beg er altså at det er et stof udvundet af tjære som er sort.

Endelig er der den mulige forklaring at "begmand" er et lån fra tysk "Beimann", dvs. 'andenmand' eller 'hjælper' - men hvordan denne betydning skulle kunne forklares i forhold til betydningen af begmand, står hen i det uvisse.

Der er ikke noget der tyder på at "begmand" skulle være beslægtet med det engelske "bye" - men på den anden side kan det da heller ikke udelukkes.

"Begmand" er altså ikke helt nemt at spore etymologisk - til gengæld ved vi at det ældste eksempel på "begmand" vi kender, er fra 1881.