Kø for at komme på fibernet

Der er venteliste for at få internet, TV og telefoni gennem fibernet.