Tilsyn advarer mod finansfirma med adresse på tom byggegrund: Opererer ulovligt i Danmark

Finanstilsynet advarer danskere om et investeringsfirma med japanske forbindelser, der er aktivt i Danmark uden tilladelse fra myndighederne.

Finanstilsynet advarer danskere mod at indlede sig på forretninger med investeringsfirmaet LCM Global, der ikke har tilladelse til at til at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Firmaet har adresse på denne tomme byggegrund. Foto: Google Fold sammen
Læs mere

Danskerne opfordres nu af Finanstilsynet til at være særdeles varsomme over for investeringsfirmaet LCM Global.

Finanstilsynet oplyser på dets hjemmeside, at det er blevet bekendt med, at LCM Global »udøver finansielle tjenesteydelser« i Danmark. Så langt så godt. Men problemet er dog, at LCM Global imidlertid ikke er under tilsyn hos Finanstilsynet og endvidere ikke her i landet har tilladelse til at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Derfor bør man ikke indlede sig på forretningen med firmaet.

»Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle tjenesteydelser fra LCM Global. Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med dette selskab,« skriver tilsynet på dets hjemmeside.

Kontorchef Ove Feddersen fra Finanstilsynets kontor for investorbeskyttelse kan yderligere fortælle til Berlingske, at tilsynet blev gjort opmærksom på LCM Global via en anonym whistleblower.

»Det er formentlig en forurettet part. Derefter indledte vi en efterforskning, og vi kunne fastslå, at virksomheden ikke havde tilladelse til at drive finansiel virksomhed i Danmark,« siger han.

Mystisk adresse

På LCMs egen hjemmeside kan man se, at der er kontaktoplysninger på to lande. Et i Danmark og et i Japan, og at firmaets mission går på, at det »har en urokkelig forpligtelse til at gøre det rigtige for vores kunder«.

Det japanske tilsyn har ifølge Ove Feddersen heller ikke LCM Global under tilsyn.

Da Berlingske ringede til det danske nummer, som står oplyst på hjemmesiden, bliver man imidlertid mødt af en kvindestemme, der ikke taler dansk. Kort inde i samtalen, og umiddelbart efter at Berlingske begynder at stille spørgsmål til LCM Globals tilstedeværelse i Danmark, overtager en mandlig medarbejder. Berlingske får at vide, at man kan kontakte firmaets juridiske afdeling, hvis man har nogen spørgsmål. Da den mandlige medarbejder bliver spurgt om, hvorvidt man er til stede i Danmark, bliver røret lagt på.

Det hjælper heller ikke nødvendigvis på LCM Globals troværdighed, at firmaets adresse er Arne Jacobsens Allé 6. Det er en tom byggegrund mellem indkøbscentret Field's og hotellet Cabinn. Et kig i den digitale tingbog afslører, at ejendommen senest blev handlet i 2007, hvor selskabet FIELD'S EJER I A/S købte den kontant for 101 mio. kr.

Ikke så få sager

Yderligere giver de nyheder, der bliver præsenteret på LCM Globals hjemmeside, et indtryk af, at det er nyheder, som er forfattet af LCM Global selv. De er dog planket fra forskellige erhvervsmedier såsom Bloomberg News og Yahoo Finance.

»Den her type virksomheder har typisk ikke anden forretningsmodel end at få penge ud af folk. Det er desværre typisk sårbare personer, der falder for det. Man skal passe meget på, fordi man som forbruger ikke har nogen beskyttelse, når virksomheden ikke er under vores tilsyn,« siger Ove Feddersen og tilføjer:

»Vi ser desværre ikke så få af den her type sager i Danmark. Vi anbefaler, at man som forbruger inden man overfører pengene undersøger, hvorvidt virksomheden fremgår af Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn.«