Sådan kan coronakrisen ramme boligpriserne: Storbank beregner tre scenarier

Nordens største bank har regnet på tre scenarier for boligmarkedet under og efter coronakrisen: Det gode, det onde og det grusomme. I værste fald kan krisen medføre prisfald på ti procent.

Coronakrisen vil påvirke boligpriserne. Spørgsmålet er hvor meget. Arkivfoto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Mange holder vejret og afventer de skadevirkninger på økonomien, som coronakrisen vil medføre.

Nordens største bank, Nordea, har regnet på konsekvenserne for boligmarkedet, og banken har opstillet tre scenarier. Groft sagt kan økonomien og dermed boligmarkedet følge tre forskellige kurser i de kommende måneder:

  • I den mest optimistiske beregning vil økonomien følge en V-form med en hurtig opblomstring efter nedturen.
  • I det forløb, som bankens cheføkonom Helge Pedersen anser for at være mest sandsynligt, vil forløbet være U-formet, så økonomien retter sig efter relativt kort tid på bunden.
  • Og i det værste scenarie vil økonomien falde ned til en bund, hvor den vil befinde sig i længere tid og dermed beskrive en L-form.

Boligpriserne hænger nøje sammen med købernes økonomiske tilstand – og dermed blandt andet ledigheden. I det mest pessimistiske scenarie regner Helge Pedersen med, at den globale økonomi bevæger sig ind i dyb recession med et fald i BNP i 2020 på 3,1 procent globalt og hele 9,3 procent i euroområdet.

»I det scenarie vil dansk økonomi blive ramt hårdt af et stort fald i den indenlandske efterspørgsel, samtidig med at eksporten vil lide under det store fald i aktiviteten hos de vigtigste samhandelspartnere,« siger Helge Pedersen.

Det vil udløse et fald i Danmarks samlede produktion, BNP, på 6,1 procent i år efterfulgt af nulvækst i 2021.

»Det langstrakte forløb betyder, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at stige langt ind i 2021,« konstaterer Helge Pedersen.

Den samlede effekt på boligpriserne vil i det tilfælde være et fald på omkring ti procent​ i gennemsnit.

Lidt mere optimistiske

Bankens hovedscenarier er lidt mere optimistiske. Her forventer Nordea, at arbejdsløsheden topper hen i løbet af med en stigning på omkring 60.000 fuldtidsledige mod 100.000 i det mest pessimistiske udfald.

Sammen med de lidt højere renter vil det også påvirke boligpriserne negativt.

»På boligmarkedet ventes kombinationen af stigende boligrenter og en faldende beskæftigelse at lede til et fald i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på huse med fem procent​ i 2020 efterfulgt af en mindre stigning i 2021,« konkluderer banken.

I det mest optimistiske scenarie ser banken, at aktiviteten allerede i 3. kvartal begynder at stige igen, så ledigheden topper med en stigning på 30.000 fuldtidsledige på grund af coronakrisen, før det vender igen.

Hvis det bliver forløbet, så forventer banken, at boligpriserne kun falder lidt frem mod sommeren, hvorefter de igen begynder at stige ind i efteråret i takt med, at lavere renter og stigende beskæftigelse »trækker køberne tilbage til det danske boligmarked«, som Helge Pedersen udtrykker det i sin analyse.