Prisbelønnet bank får næse af Finanstilsynet

To banker, hvoraf den ene netop har modtaget en pris, gav lån uden at beregne kundernes økonomi, hvilket kan undergrave kundernes privatøkonomi. Det har udløst påbud fra Finanstilsynet om at få orden i tingene.

(ARKIV) Trykning af 50-kronesedler den 8. november 2016. I Danmark er det mindre end hver fjerde betaling i fysiske butikker, der sker med kontanter, mens det i Europa er fire ud af fem. Men de elektroniske løsninger risikerer at hægte svage grupper i samfundet af. Det skriver Ritzau, fredag den 12. januar 2018.. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2018) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

To af landets hurtigløbende banker har fået en kraftig irettesættelse af Finanstilsynet. De har ifølge tilsynet ydet lån til kunder, uden først at sikre sig at de havde økonomi til at betale tilbage.

Irettesættelserne har form af påbud om at få orden i sagerne, som er udstedt til Ekspres Bank og Basisbank. De to banker skal senest til september dokumentere, at der for hver enkelt kunde nu sker en realistisk vurdering af, om kunden kan betale afdragene, og det skal vel at mærke ske inden, banken bevilger lånet.

»Det er med til at give forbrugerne et dårligt billede af den finansielle sektor, når de oplever, at banker låner penge til kunder, som i mange tilfælde aldrig skulle have haft et lån, fordi det kan undergrave deres privatøkonomi,« siger Ulla Brøns Petersen, kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for blandt andet de forbrugerbeskyttende regler.

Finanstilsynet har afdækket, at begge banker har ydet lån på op til 75.000 kr. uden at beregne kundernes rådighedsbeløb, selv om banker som hovedregel netop skal gøre dette. Undersøgelsen viste også, at bankerne, når de faktisk beregnede rådighedsbeløb, systematisk lagde lave rådighedsbeløb til grund. Rådighedsbeløbene var på 3.000 kr. måned pr. voksen og 1.500 kr. pr. måned for børn.

Kuriøst nok fik netop en af bankerne, Ekspres Bank, for nylig tildelt en pris af erhvervsmediet Finanswatch og revisionskoncernen E&Y for sin store vækst.

»Vækst-prisen blandt de mindre banker blev vundet af Express Bank, der i det forgangne år har haft vækst i nettorente- og gebyrindtægter på 46 pct.«, skrev Finanswatch selv om begivenheden.

Finanstilsynet skriver i påbuddet til Ekspres Bank, at den ikke beregner låntagers rådighedsbeløb ved lån under 75.000 kroner, som det eller er et krav i kreditaftaleloven. Banken skal vurdere, om forbrugeren på baggrund af den økonomiske situation »ved hjælp af f.eks. løbende indtægter, låneomlægning eller realisation af aktiver vil være i stand til at betale de forudsatte afdrag på kreditbeløbet.«

Ved långivning bruger banken et automatisk system til kreditscoringsmodel, som kun forudsiger bankens risiko for at lide tab ved at bevilge lånet – ikke om låneansøgeren vil være i stand til at betale ydelserne på lånet. Desuden har Finanstilsynet konstateret, at Ekspres Bank i nogle af de undersøgte sager slet ikke har indhentet dokumentation for låntagers indkomst og øvrige gæld.