Hvorfor investere i investeringsforeninger?

»Dine Penge« podcasten kigger nærmere på, hvilke fordele der kan være ved at overlade opsparingen til en investeringsforening – og hvad du skal være opmærksom på, hvis du gør det.

Er investeringsfonde, der består af obligationer, stadig relevante? Og hvorfor overhovedet vælge aktiv forvaltning? Det kigger »Dine Penge« nærmere på. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Danskerne har på nuværende tidspunkt 936 mia. kroner stående på konti i de danske banker. Det er næsten 50 mia. kroner mere sammenlignet med samme periode sidste år. Men i en tid, hvor det efterhånden er normen at have minusrenter på sin indlånskonto, kan det for mange være en fordel at investere pengene i eksempelvis investeringsfonde gennem en investeringsforening.

»Du får mere ud af din opsparing, du får en fornuftig risikospredning, og så er det nemt,« lyder det fra Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i brancheforeningen Finans Danmark, i podcasten »Dine Penge«.

Find alle episoder i podcastappen fra iTunes i App Store, Google Play – eller hvor du ellers lytter til dine podcasts.

En investeringsfond er en pulje af flere investorers penge, hvor du ejer en del af puljen i forhold til det beløb, du har investeret. De enkelte investeringsfondes afkast, omkostninger og tab deles mellem dig og de andre investorer.

»Der findes mange forskellige typer fonde. Du kan købe en fond, som er en blandet pose bolsjer med aktier og obligationer, men du kan også investere i nogle, som er mere specialiseret, hvis du som investor har nogle særlige ønsker,« forklarer Birgitte Søgaard Holm og understreger, at man som minimum skal have en tidshorisont på tre år, før det giver mening. Og så skal man være opmærksom på, om man er lagerbeskattet eller realisationsbeskattet.

Alternativet til investeringsforeninger kan være selv at investere i enkelte aktier, men det er en folkesport, som danskerne ifølge Birgitte Søgaard Holm ikke er særligt gode til. Hun henviser blandt andet til et forskningsprojekt fra CBS, som kunne konkludere, at ud af de omkring én million private aktieinvestorer i Danmark har hver investor i gennemsnit kun to aktier, og to tredjedele af dem har kun én enkelt aktie. Og jo færre aktier man har i sin portefølje, desto mindre risikospredning har man, og desto større afkast går man i sidste ende glip af.

»Hvis du investerer i 30-50 papirer, så er det en god risikospredning. Uden at kunne lægge hovedet på blokken vil jeg sige, at de fleste investeringsforeninger har over det.«

Aktiv vs. passiv forvaltning

Sagen om Danske Banks vildledning af kunder med investeringsprodukt Flexinvest Fri, som Danske Bank gennem en årrække solgte til sine kunder med forventede negative nettoafkast, har sat spotlys på særligt de investeringsforeninger, der består af obligationer. Det har også sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt den type investeringsprodukt stadig er relevant i en situation med lave eller negative renter.

»En obligation er jo ikke bare en obligation. De kommer både med korttids- og langtidshorisont, det kan være en statsobligation, som er meget sikker, og en erhvervsobligation, som er knap så sikker. Det kan sagtens være en byggeklods i en portefølje. Det afhænger af, hvad alternativet er, og hvad du i øvrigt har investeret i,« lyder det fra Birgitte Søgaard Holm.

Der har også været en del debat om aktiv forvaltning, som forsøger at vælge de bedste papirer og slå markedet, versus de passive fonde, som har til opgave at følge markedets udvikling. En stor del af de aktive fonde underperformer og har højere omkostninger end de passive fonde, så hvorfor overhovedet vælge aktiv forvaltning?

»For mig er det ikke et enten eller, men et både og. De lever fint side om side, og de kan noget forskelligt alt efter hvilket marked, du vil investere i. Ved den aktive forvaltningsstrategi har du eksempelvis mulighed for at skræddersy produkter, og i de her dage, hvor klima og bæredygtighed fylder meget, kan man gå ind og fravælge olie og kulselskaber eller gennem aktivt ejerskab gå ind og være med til at transformere virksomheder.«