Folketinget griber ind: Nu kommer regningen til de skattefrie huse

Over 1.000 danske boliger er i årevis sluppet for beskatning på grund af forskellige fejl i skattesystemet. Nu er der indgået en aftale om, hvor langt tilbage de skal beskattes.

Nu er der fundet en løsning for de cirka 1.200 ejerboliger, der i årevis ikke har betalt ejendomsværdiskat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Så gik den ikke længere for de skattefrie huse og lejligheder, som fejlagtigt ikke er blevet beskattet i årevis.

Et bredt flertal i Folketinget er enigt om, at de boligejere, der har betalt for lidt i boligskatter i de såkaldte nulskattesager, skal opkræves ejendomsværdiskat for tre år tilbage i tiden. Det var den efterbetaling, som den forhenværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) også anbefalede - og som den nuværende socialdemokratiske skatteminister altså nu tilslutter sig.

»Det er en god og balanceret løsning, vi er blevet enige om på tværs af Folketingets partier. Den tager hensyn til boligejerne, mens vi sætter en streg under, at alle selvfølgelig skal betale den korrekte skat. Samtidigt er jeg glad for, at de berørte boligejere kan få vished, og vi kan komme videre med at genoprette ejendomsområdet,« skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i en meddelelse.

Ejerne af ca. 1.200 ejendomme har gennem en årrække har betalt for lidt i ejendomsværdiskat på grund af fejl i vurderingen af deres ejendom. I den forbindelse fastslog Skatteforvaltningen, at boligejerne efter gældende regler skulle opkræves ejendomsværdiskat i op til ti år. Der er nu fundet en politisk løsning, så lovgivningen kan ændres.

Aftalen rummer også et element om, at de boligejere, der kan dokumentere, at de inden den 1. januar 2019 har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering, eller kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat, ikke skal efteropkræves ejendomsværdiskat.

»Vi er enige om, at de boligejere der kan dokumentere, at de har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering ikke efteropkræves ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, der kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat. Det mener vi, er den mest fair løsning. Samtidigt vil de, der allerede har fået en efteropkrævning for de ti år, selvfølgelig også få behandlet deres sag efter de nye regler,« skriver Morten Bødskov.

Selvom Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen skal administrere efter gældende ret frem til lovgivningen er ændret, er partierne enige om, at overgangsreglen også skal omfatte sager, hvor opkrævningen måtte være iværksat. Der vil blive taget højde herfor i lovforslaget.