Finanstilsynet advarer om forhøjet risiko for prisfald i København

De høje priser på særligt ejerlejligheder i København betyder, at risikoen for tab er forhøjet, lyder det i en ny risikovurdering fra Finanstilsynet.

De senere års store prisstigninger på især det københavnske marked for ejerlejligheder giver panderynker hos Finanstilsynet, som i en ny risikovurdering advarer mod for store prisfald.

»Det bliver stadigt mere sandsynligt, at ejendomspriserne er overvurderede, og risikoen for store prisfald er tilsvarende forhøjet,« lyder meldingen fra den finansielle vagthund i beskrivelsen af det aktuelle risikobillede, som er offentliggjort tirsdag.

Finanstilsynet om det aktuelle risikobillede

»Det kan være et tegn på en forestående stagnering og mulig vending på boligmarkedet i København«


»Priserne er dog stort set uændrede siden foråret, og antallet af handler er faldet samtidig med, at salgstiderne er steget. Det kan være et tegn på en forestående stagnering og mulig vending på boligmarkedet i København,« skriver Finanstilsynet.

Der peges på det lave renteniveau som en medvirkende årsag til de store prisstigninger, og ifølge Finanstilsynet kan kommende rentestigninger lægge en dæmper på prisudviklingen på ejendomme, ligesom kraftige rentestigninger forventes at føre til prisfald.

»Sandsynlighed for større prisfald på projektejendomme«

Såkaldte projektsalg fremhæves også som en risikofaktor.

»Projektfinansiering er særligt sårbar over for prisfald på ejendommene. Hvis ejendomspriserne falder i projektperioden, inden ejendommen er solgt, kan projektet ende med at give underskud,« lyder det i risikovurderingen.

Finanstilsynet vurderer desuden, at de finansielle virksomheder generelt er robuste over for faldende ejendomspriser, men at en en række pengeinstitutter erfaringsmæssigt får store tab på deres eksponering mod ejendomsmarkedet, når boligmarkedet vender.

»Risikoen for et markant generelt prisfald på ejendomsmarkedet vurderes aktuelt lav. Det skal dog ses i sammenhæng med, at de danske realkreditrenter forventes at forblive på et lavt niveau indenfor det kommende år. Sandsynligheden for større prisfald på markedet for projektejendomme vurderes aktuelt noget højere,« skriver vagthunden og uddyber, at markedet for projektboliger har en karakter, der gør priserne mere volatile end på det øvrige boligmarked.