Danica har på et halvt år fordoblet kundernes grønne investeringer

Pensionspengene hos Danske Banks pensionsselskab vokser sig hurtigt grønnere, og det vil ikke gå ud over afkastet, vurderer Danicas topchef.

Ole Krogh Petersen, adm. direktør for Danica, mener, at pensionsselskabet som stor investor har pligt til gå i den grønne retning med sine investeringer. Her arbejder Ole Krogh Petersen fra hjemmet under coronakrisen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Danica Pension har næsten fordoblet sine klimavenlige investeringer i årets første seks måneder.

Selskabets grønne investeringer vokset fra cirka 10,3 milliarder kroner til rundt regnet 19,6 milliarder kroner. Det fremgår af regnskabet for første halvår, som netop er offentliggjort.

Dermed går det hurtigt fremad mod målet om have 100 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling i 2030, hvoraf de 50 milliarder kroner skal være nået i 2025.

»Jeg mener, at vi som stor investor med 450 milliarder kroner under forvaltning har en stor rolle at spille og et stort ansvar for at medvirke til den grønne omstilling af samfundet,« forklarer Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica.

Presset kommer dog også udefra, idet efterspørgslen blandt kunderne ifølge Ole Krogh Petersen er »enormt stor«.

Pensionsselskabet er dog samtidig forpligtet til at skaffe sine kunder det bedst mulige afkast til at finansiere alderdommen, og teoretisk set kan det gå ud over afkastet, hvis man som investor begrænser sine investeringsmuligheder.

Attraktive afkast

»Det skal stadig gå hånd i hånd med attraktive afkast. De vigtige elementer i denne del handler om, at der er kommet mange flere investeringsmuligheder – ikke mindst i den periode, vi har været igennem og stadig befinder os i, hvor der er stor appetit på grøn opstart efter coronakrisen,« siger Ole Krogh Petersen.

Han tilføjer, at der er tale om en bevægelse, der har været i gang de seneste år.

»Det er også medvirkende til, at vi kan finde investeringer. Det er en bevægelse over de seneste år – en tydelig bevægelse og en debat om grøn omstilling, som vi kan se har taget yderligere fart under coronakrisen. Der er flere investeringer til rådighed – historisk har der ikke været så mange,« siger han.

Den største del af Danicas klimavenlige investeringer er i grønne obligationer. Derudover er der alternative investeringer inden for energi, vand, sol, bæredygtigt certificerede ejendomme og noterede aktier og kreditinvesteringer i virksomheder, som arbejder med løsninger til den grønne omstilling.

Ole Krogh Petersen tror på de fremtidige afkast.

Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

»Vi balancerer hele tiden i et krydsfelt mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast.«


»Jeg mener, at de investeringer, vi finder, vil generere attraktive afkast. Selskaber, der har fokus på dette og har en høj ESG-score, er typisk også dem, der har den mest bæredygtige forretningsmodel og dermed mulighed for over tid at generere de bedste afkast. Vi skal huske, at pension er langsigtet investering,« siger han.

ESG står for environment, social og governance og er et investeringsmæssigt begreb for virksomheder, der tager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn.

Risiko for boble?

Ole Krogh Petersen medgiver, at der teoretisk kan være en påvirkning af afkastet ved at indsnævre mulige investeringer.

»Det er vigtigt, at vi også har investeringer, der går ved siden af de grønne. De øvrige investeringer gør det muligt at beholde spredningen. Vi har ikke en målsætning om at fordoble de grønne investeringer hvert halve år. Det vigtige for os er at investere, når der er attraktive muligheder, og arbejde frem mod vores langsigtede målsætning om 100 milliarder kroner i 2030,« siger han.

Er der risiko for en boble, når mange i øjeblikket løber efter de samme investeringer?
»Vi balancerer hele tiden i et krydsfelt mellem investeringer i den grønne omstilling og attraktive afkast. Vi er opmærksomme på risikoen for, at investeringerne kan blive for dyre. Jeg ser dog ikke nogen boble på nuværende tidspunkt,« siger han.

Det er både kunder med de traditionelle pensionsprodukter med gennemsnitsrente og kunder med de såkaldte balanceprodukter – pensioner til markedsafkastet – som får del i de grønne investeringer.

»Vi kommer også senere ud med et mere bæredygtigt produkt, som i endnu højere grad er grønt. I det almindelige balanceprodukt er 20 procent af porteføljen allerede investeret inden for de kriterier, der bliver brugt i det kommende produkt, som er målrettet bæredygtige temaer,« siger Ole Krogh Petersen.

Han understreger, at efterspørgslen på grønne investeringer er meget konkret fra især store virksomheder.

»Det har den været et stykke tid, og vi udvikler vores investeringer i den grønne omstilling i dialog med en række af vores kunder, som jo efterspørger det, fordi deres medarbejdere gør det.«