Brevkassen: Min søn har en kassekredit på 100.000 kr., kan jeg hjælpe ham?

I denne uges brevkasse er en forældre interesseret i, hvilken betydning det har, hvis han/hun hjælper sin søn og nedbringer gælden.

En læser har en søn, som har opbygget gæld på næsten 100.000 kr. til banken, og er interesseret i, om det vil have nogen betydning for hans kontanthjælpsbidrag, hvis han/hun hjælper sønnen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Kære brevkasse

Min søn er kontanthjælpsmodtager og har oparbejdet en gæld til banken (kassekredit) på godt 100.000 kroner. Rentebyrden er stor, og mit spørgsmål er følgende:

Hvis jeg hjælper min søn og nedbringer hans gæld til ca. 50.000 kroner, vil det få nogen betydning for hans kontanthjælpsbidrag?

Med venlig hilsen
O.

Brevkassen


Få svar på spørgsmål om blandt andet arv, skilsmisse, skat, boligkøb, jura, økonomi og pension.

Alle spørgsmål anonymiseres. Det er desværre ikke muligt at svare på alle henvendelser. Svar gives i Brevkassen samt i Berlingske om lørdagen. Berlingske Media forbeholder sig retten til at offentliggøre spørgsmål og svar i alle husets medier.

Skriv til brevkassen@business.dk

Kære O

Reglen er, at en kommune ikke kan yde uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.

Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto.

Kontanthjælp er hjemlet i aktivlovens paragraf 14. Her fremgår det, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. paragraf 2 a, og 2 b. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kroner, for ægtefæller eller samlevende, jf. paragraf 2 a, og 2 b, 20.000 kroner.

Kommunen kan dog ikke pålægge en modtager af hjælp at optage lån til forsørgelse.

Formue?

Ifølge Borger.dk indgår følgende i beregningen af din formue:

  • indestående i pengeinstitutter
  • pantebreve og kursværdien af obligationer og aktier og kontanter
  • værdi af bil
  • ejendomsværdiværdi af andele i andelsboligforeninger
  • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.

Har du fået udbetalt en erstatning, tæller den som hovedregel ikke med i formuen. Det er dog altid en god idé at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du får udbetalt erstatning. Hvis du får udbetalt en løbende erstatning, som du betaler skat af, indgår den i beregningen af din boligstøtte.

Trækningsret er ikke formue

Du oplyser, at din søn har en kassekredit. Du fortæller ikke, om den er udnyttet maksimalt, eller der fortsat er trækningsret.

En trækningsret på en kassekredit giver alene en borger mulighed for at låne penge uden yderligere aftale med banken. En trækningsret på en kassekredit kan derfor ikke sidestilles med et allerede optaget forbrugslån og kan dermed ikke anses som formue i forhold til retten til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

For nylig udgav Ankestyrelsen principafgørelse nr. 6-16 om uddannelseshjælp – kontanthjælp – integrationsydelse – formue – kassekredit – fast ejendom. Den viser i sin helhed, hvor komplekst det offentlige velfærdssystem er blevet.

I en konkret sag havde en ansøger om kontanthjælp en uudnyttet kassekredit med en trækningsret på 10.000 kroner. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kommunen ikke var berettiget til at medregne kassekreditten ved opgørelsen af ansøgers formue.

Nedbringelse af gælden – gave eller lån

Hvis du betaler 50.000 kroner af på kassekreditten for din søn, giver du ham en gave eller et lån til at nedbringe ikke forfalden gæld på en kassekredit, kan beløbet ikke anses for fortsat at være til rådighed. Kommunen skal derfor i dette tilfælde konkret tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten må anses for uforsvarlig økonomi. Hvis det er tilfældet, kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af den fremtidige hjælp.

Det er således ikke ligegyldigt, om du giver din søn pengene som en gave, eller han låner dem af dig.

Giver du din søn en gave og overfører pengene, uden at der oprettes et gældsbrev, er der en formodning om, at der er tale om gave på grund af jeres familiære tilknytning. Herved får din søn et formuegode på 50.000 kroner – som han vælger at nedbringe sin kassekredit med de høje renter på. Kommunen skal herefter tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten med den modtagne gave kan betragtes som uforsvarlig økonomi og dermed stoppe kontanthjælpen.

I en anden konkret sag havde en modtager af kontanthjælp fået udbetalt 35.271 kroner i overskydende skat. Beløbet blev indbetalt på borgerens kassekredit, som allerede var i minus. Kassekreditten var fortsat i minus efter indbetalingen. Dermed blev beløbet anvendt til at nedbringe gælden på kassekreditten. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en trækningsret på en kassekredit ikke kan anses som formue. Borgeren kunne derfor ikke pålægges at hæve et beløb på sin kassekredit svarende til den udbetalte formue. Kommunen skulle herefter tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten med den overskydende skat kunne betragtes som uforsvarlig økonomi.

Låner din søn 50.000 kroner af dig, hvilket dokumenteres ved oprettelse af gældsbrev, og anvendes beløbet til nedbringelse af kassekreditten, er det ikke min opfattelse, at kommunen kan standse kontanthjælpen, forudsat at du ikke beregner de højere renter end banken.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann, advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk