Vi har brug for et oprør: Danskerne er endnu engang verdens lykkeligste, men flertallet trives ikke

Danskerne er endnu engang verdens lykkeligste folk, men flertallet trives ikke. Vi har brug for et oprør mod de strukturer, som gør det svært at vælge sundt, mener sundhedsekspert Chris MacDonald.

Vi er lykkelige, når vi selv skal sige det. En måling har endnu engang gjort danskerne sammen med schweizerne til verdens lykkeligste folk.

Men da Gallup for et års tid siden offentliggjorde sin globale rapport om trivsel, svarede mindre end halvdelen (40 %) af danskerne ja til, at de trivedes. Skalaen spurgte blandt andet til at nyde livet, have kærlighed, fællesskab og social støtte i livet og et godt, fysisk helbred.

“Det gav os samlet set en tredjeplads, og det er flot globalt set, men det viser også, at der er plads til forbedring,” siger sundhedsekspert Chris MacDonald.

Han skriver i dag i BT for sidste gang som fast skribent, og i den forbindelse har han en opfordring til danskerne.

“Du skal tage ansvar for din egen trivsel, også selv om ansvar er upopulært for tiden. Men vi trænger også til et oprør mod de strukturer i vores samfund, som gør det svært at vælge sundt.”

LOG IND PÅ B PLUS og få Chris MacDonalds råd og guide til, hvordan du får en bedre trivsel i livet. Han mener at vi har skabt et samfund, hvor man skal være usædvanlig viljestærk - også mere end hvad der er naturligt - for at leve sundt.  Læs hans tanker om f.eks fødevareindustrien, der ifølge ham, producerer alt for mange dårlige og usunde varer.


Danskerne er endnu engang verdens lykkeligste folk, men flertallet trives ikke. Vi har brug for et oprør mod de strukturer, som gør det svært at vælge sundt, mener sundhedsekspert Chris MacDonald.

Vi er lykkelige, når vi selv skal sige det. En måling har endnu engang gjort danskerne sammen med schweizerne til verdens lykkeligste folk.

Men da Gallup for et års tid siden offentliggjorde sin globale rapport om trivsel, svarede mindre end halvdelen (40 %) af danskerne ja til, at de trivedes. Skalaen spurgte blandt andet til at nyde livet, have kærlighed, fællesskab og social støtte i livet og et godt, fysisk helbred.

“Det gav os samlet set en tredjeplads, og det er flot globalt set, men det viser også, at der er plads til forbedring,” siger sundhedsekspert Chris MacDonald.

Han skriver i dag i BT for sidste gang som fast skribent, og i den forbindelse har han en opfordring til danskerne.

“Du skal tage ansvar for din egen trivsel, også selv om ansvar er upopulært for tiden. Men vi trænger også til et oprør mod de strukturer i vores samfund, som gør det svært at vælge sundt.”

Hvad mener du konkret?

“Der er meget, man kan tage fat i, men hvorfor skal jeg hver morgen høre overboens lille barn gøre sig klar til at tage af sted kl. 6.30? De fleste børn ville naturligt sove på det tidspunkt. Vi ignorerer alt det, vi i dag ved om søvns vigtighed, ikke mindst når det gælder børn og unge, som fra naturens side ofte er B-mennesker,” siger Chris MacDonald og tilføjer, at også voksne ville have bedre af at prioritere søvnen.

“Men arbejdspladsen gør det ofte umuligt, fordi vi har vænnet os til strukturer, hvor vi deler døgnet op i meget præcise enheder. Det er unaturligt, og før den industrielle revolution havde vi bedre mulighed for at følge vores naturlige døgnrytme, og det giver blandt andet en bedre beskyttelse mod stress. Det er unødvendigt i dag at indrette arbejdsrutinerne så rigidt, og vi bør skabe en bevægelse for at få det lavet om,” mener han.

Drop berøringsangsten

Chris MacDonald mener samtidig, at vi skal holde op med at være så forskrækkede over forslag om forbud og begrænsninger.

“Det handler ikke om barnepigestat eller big brother. Jeg er amerikaner, jeg værdsætter individuel frihed. Det handler om at gøre sunde valg nemme og usunde valg svære. Vi har skabt et samfund, hvor man skal være usædvanlig viljestærk - også mere end hvad der er naturligt - for at leve sundt. Vi har f.eks. tilladt industrien at skabe fødevarer, som skader os, og de er produceret, så de gør os afhængige. Vi skal begrænse det, og det kan vi ikke kun lade være op til den enkelte.”

Der er mennesker, som godt kan holde igen. Hvorfor skal alle begrænses, fordi nogle ikke har viljestyrke nok?

“Fordi vi bliver syge og trives dårligt. Der er ingen, der vågner og siger “i dag vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at blive syg”. Der er ingen, der ønsker at være overvægtige. Og vi har masser af viden om, hvad det sunde er, men vi har gjort de sunde valg svære og dyre, mens du kan købe kilovis af slik for næsten ingen penge. Al forskning viser, at vi som mennesker har svært ved at modstå de valg, som i det lange løb og i store mængder er usunde for os, for vi er som art skabt til et miljø, hvor det bare har været om at rage til sig, når der omsider var mad nok og en chance for at slappe af i varme og trygge omgivelser. Det har været en sjældenhed i de 99 pct. af vores udviklingshistorie, som har formet os og vores biologi. Nu er det overalt og i overflod. Vi lever i ekstreme omgivelser i forhold til, hvad vi trives i.”

Men vi lever længere, og færre sulter globalt. Det er vel fremskridt?

“Ja, vi skal ikke romantisere fortiden. Vores forfædre levede et til tider pretty shitty life. Vi skal ikke ønske os en tid, hvor der er mangel på mad, hvor vi dør af banale sygdomme, og hvor vi skal kæmpe for tryghed og sikkerhed. Til gengæld kan vi godt forlange af os selv og af mennesker på alle niveauer i samfundet, at vi udnytter de suveræne muligheder, vi har skabt, bedre. Når over halvdelen af os ikke trives, og når så mange af os trods lægevidenskabens kolossale fremskridt dør af livsstilssygdomme, så er der noget, som ikke er godt nok.

Guide: Her er Chris MacDonalds bedste råd

Hvis du vil trives, er du afhængig af andre, men du kan gøre rigtig meget selv. Chris MacDonald giver dig her sine seks bedste råd.

1. Trivsel kræver handling

Trivsel er ikke en tilstand, som kommer dalende ned fra himlen og bliver hos dig i al evighed derefter, den er resultatet af, hvad du prioriterer i dit liv.

Prøv at lave en liste over dine værdier i livet. Hvad er vigtigt, for at du trives? Kig så på listen: Hvor mange af ordene er navneord, og hvor mange er udsagnsord? Det er udsagnsordene, der er vigtige, for de kan kobles til en handling, og din trivsel er afhængig af dine handlinger. Man kan kalde det dine praktiserede værdier, de værdier du faktisk lever efter og ikke bare godt kan lide.

Det kan godt være, at du har ‘venlighed’ som værdi, men så kræver den, at du også opfører dig venligt. Eller at du mener, at sundhed er vigtig for din trivsel, hvormed du er nødt til at udføre sunde valg og handlinger.

Med andre ord: Din trivsel afspejler i høj grad, hvad du selv har gjort for den. Der er faktorer udefra, som du ikke har indflydelse på, men der er a whole lot of things we can do.

2. Søg og giv opmærksomhed, omsorg, opbakning og opmuntring

No man is an island, som vi siger. Dit sociale liv er afgørende vigtigt for din trivsel. Det sociale instinkt er formentlig det stærkeste vi har, og derfor er du afhængig af de mennesker, du omgiver dig med, og hvad de forventer af dig.

Vi har som mennesker brug for det, jeg plejer at kalde de fire O’er: Opmærksomhed, omsorg, opbakning og opmuntring. Det er ikke det samme som et heppekor - omsorg kan også være et solidt, men kærligt spark bagi, når du er på vej ud et sted, hvor det ikke er godt for dig at være. Opbakning kan være at holde dig fast på de løfter, du har givet dig selv, når du hellere vil opgive.

Kig på dit liv: Er de fire O’er på plads i forhold til den måde, du gerne vil leve på? Og giver du dem selv til de mennesker, som er vigtige i dit liv?

Det er svært at gå mod strømmen. Hvis du er omgivet af mennesker, som hader motion og synes, det er spild af tid, får du sværere ved at prioritere motion. Derfor er det en god idé at opsøge den accept og opbakning, om nødvendigt et andet sted end blandt dine nærmeste, f.eks. i en klub eller online.

Og giv selv opmærksomhed, omsorg, opbakning og opmuntring. Ægte opmærksomhed er roden til et socialt liv, hvor du trives med familie, venner og kolleger og får støtte retur.

3. Hop over, hvor gærdet er højest

Vi kan virkelig ikke lide ansvar i vores samfund for tiden. Ansvar er besværligt, og måske forveksler vi også ordet ansvar med skyld. Men hvis jeg siger, at din sundhed og trivsel er dit ansvar, siger jeg ikke samtidig, at det er din egen skyld, hvis du bliver syg. Jeg fortæller dig egentlig bare, at du selv har indflydelse på dit liv, og at du bør stå ved det i stedet for at give alle mulige andre faktorer skylden eller lade stå til.

Du skal sætte handling bag dine ord - praktiseret værdi - og det er også budskabet her. Du skal gøre dig umage. At gøre sig umage ligger tæt op ad at gøre noget u-mageligt. Og det er præcis pointen: Magelighed kan være meget godt, men vil du gøre fremskridt, kræver det umagelighed, at du anstrenger dig. Ofte betyder umagen på den korte bane til gengæld, at du kan gøre dig det mere mageligt sidenhen.

Jeg elsker det danske udtryk om at hoppe over, hvor gærdet er lavest. Dengang man stadig byggede stengærder, var gærdet ofte lavest der, hvor det sank ned på grund af fugtig jord. Så hopper man over, hvor gærdet er lavest, risikerer man en våd sok og sko, som man så kan gå med i mange kilometer. Hop over, hvor gærdet er højest. Det føles umageligt, mens det står på, men det kan spare dig for meget på den lange bane. Eksempelvis er det lige her og nu mere mageligt at ligge på sofaen og se tv end at gå en rask tur på en time ude i naturen. Men det kan være med til at spare dig for en masse livsstilssygdomme i fremtiden og samtidig give dig meget mere energi og glæde, når først du kommer igang.

4. Få styr på det normale

Når jeg fortæller mennesker, at de skal gå minimum 10.000 skridt om dagen og derudover motionere en halv time og sørge for mindst otte og en halv times downtime (inklusive søvn), får jeg nogle gange at vide, at det er helt ekstremt.

Nej, det er ikke ekstremt. Det er, hvad vi er skabt til, det er det normale, forstået som det naturlige. Det er vores nuværende livsstil, der er ekstrem. Det er ekstremt at bevæge sig så lidt, som vi gør. 10.000 skridt og en halv times motion svarer samlet til omkring 2 timers bevægelse ud af 24! Hvis det er ekstremt, er det i virkeligheden ekstremt lidt.

Det er også ekstremt, at vi har en overflod af mad, som er så langt fra råvaren, at vi knapt kan genkende det. Vi spiser ekstreme mængder raffineret sukker, vi bruger en ekstrem mængde tid passivt foran skærme, vi bruger ekstremt kort tid i naturen, og vi sover ekstremt lidt. Hele vores forhold til tid er ekstremt, den naturlige døgnrytme, er afløst af sekunder og minutter.

Der er simpelthen så meget ekstremt i vores moderne måde at leve på i forhold til, hvad vi er skabt til gennem vores udviklingshistorie, at vi forveksler ekstremt med normalt. Men at det ekstreme er blevet normen, gør det ikke normalt i naturens forstand. Lad dig ikke lokke til at tro, at blot fordi noget er normen, er det også normalt, for normen er helt ude af kurs.

5. Bevæg dig

Vi er skabt til bevægelse. Alle former for bevægelse. Den menneskelige krop er med Harvard-professor John Rateys ord naturens svar på schweizerkniven. Vi er skabt til at løbe, ja, men vi er også skabt til at gå, kravle, danse, bøje os, strække os, ligge, sidde, slå kolbøtter, hoppe og en hel masse andet.

Det er afgørende vigtigt for vores trivsel, at vi bruger kroppen. Ikke bare ved at dyrke motion nogle gange om ugen, men så meget som overhovedet muligt i løbet af dagen.

Få så meget og så forskellig bevægelse ind i din hverdag, som du overhovedet kan: Leg, gå, tag trapperne, bær en kurv i supermarkedet i stedet for at tage en indkøbsvogn, tag cyklen i stedet for bilen, stå af et par stoppesteder før, hvis du normalt tager bussen, stå op ved arbejdsbordet, stræk ud, lad møder blive walk and talk i stedet for at sidde ned om et bord med wienerbrød, og sørg ikke mindst for at bevæge dig med børn, hvis du har nogle eller har med dem at gøre på anden vis. Børn har lettere ved at lære nyt, når de bevæger sig meget, det har flere undersøgelser vist.

Al den bevægelse du sørger for her og nu, al den umage du gør dig, er kontant indbetaling på din trivselskonto. Både nu og her, men i høj grad også når du bliver ældre og får en langt bedre chance for at kunne være rask og selvhjulpen højt op i alderen.

6. Sov godt

Jeg har i de forgangne år flere gange understreget, hvor afgørende søvnen er for vores trivsel. Søvn spiller ind på vores sociale liv, på vores evne til at træffe gode beslutninger, ordentlig søvn gør os mere robuste mod stress og depression, en god søvn hjælper til at holde en sund vægt.

Søvnen griber ind i alle aspekter af vores liv, og uden ordentlig søvn har du også svært ved at få energi til at bevæge dig, ligesom du får mere lyst til hurtig energi i form af fedt, salt og sukker.

Det er simpelthen den mest undervurderede faktor i vores trivsel, og selv om der de senere år trods alt er kommet større fokus på søvnen, kniber det stadig med at prioritere den og give den optimale betingelser. Du skal have mindst otte og en halv times downtime, hvor du har tid til at falde i søvn på en god måde og vågne roligt. For de fleste er det et minimum, mange skal have mere, meget få kan klare sig med mindre.