Nyt håb for diabetespatienter: Ny dansk forskning giver bedre livskvalitet, færre bivirkninger og forlænget middellevetid