Færre unge prøver at tage stoffer

Færre unge fyrer en fed: Ny undersøgelse viser, at færre af de 15-16-årige danskere har prøvet at ryge hash, ligesom de også holder igen med hårdere stoffer. Unges ruskultur er under forandring, siger eksperter.

Foto: DAVID BEBBER

Hash og hårdere stoffer er på retræte i den danske ungdom. Hvor 18 procent af de danske 15-16-årige i 2011 havde prøvet at ryge hash, er det i år 13 procent, der har eksperimenteret med hash’en. Samtidig er stoffer som amfetamin og ecstasy blevet mindre populære hos skolebørnene.

Det viser den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der blandt andet har taget et kig på rusvanerne hos danske folkeskoleelever i 9. klasse.

De nye tal kommer sammen med Sundhedsstyrelsens årlige rapport om narkotikasituationen i Danmark. Rapporten tegner et billede, hvor brugen af stoffer som amfetamin og ecstasy daler, især hos danskerne under 25 år.

»Den generelle rusmiddelkultur blandt de unge ser ud til at være ved at ændre sig, og det smitter af på hashrygning,« siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen.

»Og sammen med det kommer også et fald i den eksperimenterende brug af hash og andre stoffer blandt de 15-16 årige. Vi ser, at alkoholkulturen ændrer sig blandt de 15 årige. Her er alkoholdebuten udskudt, de unge drikker sjældnere og andelen af unge, der drikker sig fulde, falder. Og det mønster smitter af på de unges eksperimenteren med hash, da der er en stærk sammenhæng mellem brug af alkohol og stoffer,« siger hun.

Det eksperimenterende brug af hash og andre illegale stoffer steg støt op gennem halvfemserne. Indtil 2000 prøvede flere og flere de illegale substanser, mens det siden da er gået den anden vej igen. Og nu altså med et markant fald fra 2011 til 2015 hos de 15-16-årige danskere.

Mere målrettede unge

Ifølge leder af SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning, Politi, red.) og Forebyggelse i Esbjerg Kommune, Steen Bach, er der sket et skifte i ungdomskulturen. Han har de unge inde på livet og har set, hvordan de er blevet mere målrettede og bevidste om de negative konsekvenser, en plettet strafattest kan have senere i livet.

»Vores oplevelse er, at en stadigt større gruppe unge er blevet langt mere målrettede i forhold til karriere og livet efter skolen. De er blevet bevidste om, at sådan noget som kriminalitet og stoffer kan stå i vejen for sådan en målrettethed,« siger Steen Bach.

Samtidig peger han på, at de voksne er blevet bedre til at blande sig.

»Tidligere oplevede vi, at der blandt forældrene var en myte om, at ”15-årige, dem kan vi ikke ændre ved”. Men forældrene er blevet mere opmærksomme på, at selvom børnene kalder dem åndssvage, hvis de prøver at blande sig, så rykker det faktisk noget at reagere, hvis man oplever problemer,« siger Steen Bach.

Danmark ikke længere højdespringer

Der findes foreløbig ikke direkte sammenlignelige undersøgelser af skoleeleverne om brugen af stoffer fra de andre europæiske lande i år. Men tidligere undersøgelser har vist, at Danmark generelt har ligget på et højt niveau i Europa, når det gælder brugen af hash.

»Det er der muligvis ved at blive lavet om på i disse år, selv om niveauet i brugen af alle stoffer i Europa generelt er faldende,« siger Kari Grasaasen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.