Chris MacDonald: Taknemmelighedens styrke

Kan taknemmelighed forbedre vores overordnede niveau af velvære og lykke?

Hvis vi søger svar i den videnskabelige verden, så eksisterer der en del forskning på området. Man har fundet en positiv korrelation mellem taknemmelighed og faktorer som lykke, tilfredshed med livet, selvværd, optimisme, vitalitet, empati og imødekommenhed til at hjælpe andre. Med andre ord: Jo mere taknemmelig man er, jo større sandsynlighed for at opnå disse faktorer. Fold sammen
Læs mere

I sidste uges klumme skrev jeg om en taknemmelig attitude. En taknemmelig dialog, hvor vi minder os selv om, hvor heldige vi er hver dag, hvor katastrofen ikke har ramt os. Mange religioner og filosoffer minder os om vigtigheden af at udtrykke taknemmelighed.

Læs klummen: En taknemmelig attitude

Derfor er det også relevant at spørge sig selv, om taknemmelighed kan forbedre vores overordnede niveau af velvære og lykke?

Hvis vi søger svar i den videnskabelige verden, så eksisterer der en del forskning på området. Man har fundet en positiv korrelation mellem taknemmelighed og faktorer som lykke, tilfredshed med livet, selvværd, optimisme, vitalitet, empati og imødekommenhed til at hjælpe andre. Med andre ord: Jo mere taknemmelig man er, jo større sandsynlighed for at opnå disse faktorer.

Taknemmelighed synes også at være negativt korreleret til faktorer som angst, depression, misundelse, materialisme og ensomhed.

Det vil sige: Jo mindre taknemmelig man er, jo større sandsynlighed for at opnå disse faktorer.

Følg FRI.dk's sundhedsstof på facebook

Samlet set er korrelationsstudierne et godt eksempel på, at en fremtrædende taknemmelig attitude kan påvirke vores dybeste ønsker fra gode relationer, til mere glæde og et bedre fysisk og mentalt helbred.

Mens vi glæder os over resultaterne fra disse studiers korrelationer, er vi nødt til at minde os selv om, at korrelationer ikke illustrerer årsagsforhold. Vi kan altså ikke vide med sikkerhed, hvorvidt det er taknemmelighed, som rent faktisk forårsager det positive eller hindrer det negative. Det kan ligeså vel være fordi, at mennesker, som ikke er deprimeret og naturligt glade, er mere taknemmelige.

Hundredvis af korrelationsstudier kan altså ikke bevise, at en faktor forårsager et givent udfald. Noget som vi let glemmer.

Notér de gode ting i livet
Heldigvis kan vi takke forskeren og forfatteren indenfor taknemmelighed, Robert Emmons. Med sine interventionsstudier har han demonstreret, at en taknemmelig attitude kan forbedre mange aspekter i vores liv.

I 2003 gennemførte Emmons og hans team nogle af de stærkeste studier på området til dato. Studier som blev publiceret i »Journal of Personality and Social Psychology«. I et af studierne sammenlignede man tre grupper i løbet af 10 uger.

Den første gruppe blev bedt om se tilbage på den foregående uge og notere fem ting, de var taknemmelige for. Dette var taknemmelighedsgruppen.

Den anden gruppe blev bedt om at notere fem daglige irritationsmomenter. Dette var irritationsgruppen.

Den tredje gruppe skulle blot notere fem begivenheder i løbet af den foregående uge uden at lægge vægt på positive og negative aspekter. Dette var kontrolgruppen.

I taknemmelighedsgruppen noterede de blandt andet:

•    At vågne om morgenen
•    Chancen for at leve
•    Venners generøsitet

Og i irritationsgruppen noterede de blandt andet:

•    Skatter/afgifter
•    Svært at finde parkering
•    Trafik
•    Irritationer på arbejdet

Taknemmelighed med bonus
Emmons og hans kollegaer fandt, at taknemmelighedsgruppen følte sig 25 procent lykkeligere. De var mere optimistiske omkring fremtiden, og de havde et bedre liv.

Det er et meget signifikant resultat, men et af de mere opsigtsvækkende fund var bonus resultaterne. Taknemmelighedsgruppen rapporterede færre helbredsproblemer, sov bedre og motionerede tæt på 1,5 timer mere om ugen end personerne i irritationsgruppen og kontrolgruppen. Det er bonus på den gode måde.

Emmons´ forskergruppe reproducerede resultaterne i et andet studie med personer med neuromuskulære lidelser. Selv om tilstanden ikke er livstruende, kan den være svært invaliderende og skabe led- og muskelsmerter såvel som muskelatrofi.

Et lod i livet som man har god grund til at være utilfreds med, men personer med en taknemmelig tilgang var mere tilfredse med deres liv overordnet set, mere optimistiske omkring den kommende uge, og de sov bedre.

Det er flotte resultater, men varer de ved? Emmons fulgte op på taknemmelighedsgruppen 6 måneder senere og de høstede stadig fordelene.

Der er formentlig 4 stærke årsager til, at en taknemmelig attitude forbedrer lykke og velvære:

1) En taknemmelig tankegang kan støtte positive oplevelser og situationer i livet.

2) Taknemmelighed styrker sociale relationer.

3) Taknemmelighed er i modstrid med negative tilstande især af depressiv værdi, og

4) taknemmelighed er en robust faktor i stressede tider.

Læs også:
»Chris MacDonald: En taknemmelig attitude«

Personlig udvikling tager tid

Selvom forskningens resultater indikerer, at taknemmelighed er godt, og at måderne til at opnå mere taknemmelighed i livet er simple, så er det ikke ensbetydende med, at det er let eller naturligt for de fleste mennesker. Mange af os er nødt til at arbejde hårdt med det.

Det er en del af personlig udvikling (PU), som er SK.H (skide hårdt) og kan tage SK.L.T (skide lang tid), før det er en vane.

Albert Einstein indrømmede, at han hver dag, igen og igen, skulle minde sig selv om, at hans indre og ydre velvære afhang af andre, mænd og kvinder, døde og levende. Og, som han sagde, »Jeg må give af mig selv for at give i samme udstrækning, som jeg har modtaget og stadig modtager.«

I næste uge kigger jeg nærmere på nogle simple ting, som du kan gøre for at skabe mere taknemmelighed i dit liv, og de faktorer du skal være opmærksom på, da de er uforenelige med en taknemmelig attitude.
 

Læs også:
»Chris MacDonald: En taknemmelig attitude«
Chris MacDonald: Det kan betale sig at gå en tur
Chris MacDonald: Her er opskriften på den perfekte motion
Chris MacDonald: Vi bliver tykkere for hvert år
Chris MacDonald: Kaffe eller ej?
Chris MacDonald: Det kan betale sig at gå en tur
Chris MacDonald: Vaccinen mod stress