Jill Byrnit: Lad være med at sammenligne din jul med andres – det giver dig julestress

Få ting er mere drilagtige at botanisere i end at sammenligne sin julesituation med andres. For der er altid nogen derude, der har det federe end dig Og hvis ikke, så er de gode til at lade som om.

Jill Byrnit, Byline Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Nu er der blot et par dage til jul, og medmindre at dine julegaver skal bestå af blomster og chokolade fra den lokale tankstation, så er det nu, du bør slippe avisen og kaste dig ud i de sidste hektiske juleforberedelser.

Og hektiske bliver de. For fra vores position så langt oppe i toppen af Maslows behovspyramide, at vi er ved at knalde panden mod månen, er der rigeligt med mentalt overskud til forestillingen om den perfekte jul. Julen, ikke som vor mor, men Walt Disney lavede den: Komplet med smeltende stearin og nuttede dyreskabninger.

»Der er intet galt med julefilm. Eller juleforestillinger. Personligt er jeg så begejstret for Disney-universet, at jeg har købt aktier i firmaet, og jeg er helt ekset med alle mulige arter af dyr, også rensdyr og fårekyllinger. Hvad ville menneskelivet for øvrigt være værd, hvis vi ikke havde vores drømme om det ukomplicerede sociale liv og den store, altfavnende glæde?«


Og hvis ikke Jesper Fårekylling gør tricket for dig, så kan du altid falde tilbage på billederne fra en af de talrige julefilm, der synger sammen i englekor, at julen rimer på fuldfed idyl. Det er muligt, at hovedpersonen indledningsvist må stride sig frem på et bagtæppe af strabadser, mens 3F-sympatisører sætter ild til julemandens skæg i arrigskab over, at han arbejder på helligdage. Men dette er blot lagt ind for spændingens skyld og skal ses som optakten til det rigtige liv, hvor vi alle – rensdyr, løntrykkere og genstridige familiemedlemmer – tager hinanden i hånden, mens julefreden sænker sig.

Der er intet galt med julefilm. Eller juleforestillinger. Personligt er jeg så begejstret for Disney-universet, at jeg har købt aktier i firmaet, og jeg er helt ekset med alle mulige arter af dyr, også rensdyr og fårekyllinger. Hvad ville menneskelivet for øvrigt være værd, hvis vi ikke havde vores drømme om det ukomplicerede sociale liv og den store, altfavnende glæde?

Nej, det er alt sammen helt fint, og må jeg juleønske for os alle, at vore liv vil være fulde af passioneret længsel, for derpå kan man skelne os fra robotter. Men faktum er, at de idealiserede forestillinger om julen balancerer på en knivsæg mellem det aldeles harmløse og det stærkt stressende.

Det har længe været kendt, at julen langtfra er nogen Morten Korch-filmatisering for alle grupper af mennesker. Anekdoter fra fængselsvæsenet lyder, at en del vanekriminelle begår forbrydelser lige op til jul, så de kan holde højtiden i trygge rammer. Fra amerikanske undersøgelser ved vi, at et sted mellem 25-40 pct. adspurgte universitetsstuderende ikke blot finder juletiden stressende, men endvidere beskriver, at de i denne højtid føler sig mere ensomme og kede af det end ellers.

Problemet lader til at være, at vi sammenligner vores jul med, hvordan julen antages at være for alle andre mennesker. Og få ting er mere drilagtige at botanisere i end at sammenligne sin julesituation med andres. For der er altid nogen derude, der har det federe end dig. Og hvis ikke, så er de gode til at lade som om.

I forskningslitteraturen opereres der med et særskilt begreb som juledepression, og der skelnes traditionelt mellem tre områder, inden for hvilke sammenligninger kan føre til depressive konklusioner: De socioøkonomiske, psykologiske og biologiske julestress-fremkaldende faktorer.

Den socioøkonomiske julestress opstår, når man får det indtryk, at alle andre har flere penge til rådighed i julen, end man selv har. Den psykologiske stress rummer flere forskellige komponenter, der er særligt aktive ved juletid såsom intensivering af familiekonflikter, sorg over afdøde og en generel påmindelse om, hvordan tiden går. Den biologiske julestress udspringer af, at man ved juletid blandt andet spiser og sover anderledes end sædvanligt – samt føler stress over alle de nævnte socioøkonomiske og psykologiske faktorer.

Må din jul blive glædelig og ustresset på alle parametre.