Nye bøger minder os om Marskens skønhed - og om, at Heden snart er væk

Sammen med fotografen Henrik Saxgren har kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregaard-Nielsen besøgt barndommens land og fortæller om dets skønhed og menneskeskæbner. Samtidig har biologen Hans Jørgen Degn skrevet et forelsket forsvar for heden. Endnu et par pletter på danmarkskortet har fået venner.

Tøndermarskens landskab ligner noget fra en salme – og det er et af de adskillige aspekter, både Henrik Saxgren og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen trækker frem i deres fortælling om området. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Saxgren

Henrik Saxgren er en af dansk fotografis læderhalse. Han har skabt billedserier fra Nicaragua og Vestbredden og samlet indtryk, fra de hårdeste arbejdspladser til nogle af klodens mest ugæstfri egne.

Men så gik rejsen til Tøndermarsken, hvor dagen står høj mod himlen, fuglelivet er rigt, fårene græsser fredeligt uvidende om deres skæbne, og græsset er vådt og saftigt på grund af væden – og her afslører Saxgren sig som en stor naturfotograf.

Det er meget smukke landskabsbilleder, der gør det omdiskuterede Udkantsdanmark til et paradisisk sted, ligesom dengang guldaldermalerne forevigede landet for at fortælle en slagen nation, hvor store herlighedsværdier den stadig ejede.

Over havet hvælver himlen sig i flere af Henrik Saxgrens fotografier – der også fanger det store fugleliv i Vadehavet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Saxgren.

Fotografierne gør »Tøndermarsken« til en indbydende bog. Måske skulle den have været i stort format, men omvendt giver det mindre – 25 cm høj – bogen en mere intim karakter, der passer til tekstsiden af bogen.

Med vidtåbne øjne

Teksten er skrevet af Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som i sit forfatterskab gennem årene fra de store kunstnerportrætter af navnlig guldalderens malere over erindringsbøgerne til de senere års topografiske beskrivelser af Limfjorden og andre danske naturskatte har udviklet en særlig, underspillet, fortættet sprogtone og slentrende fortællerytme. Hans Edvard Nørregård-Nielsen skriver bedårende, teksten er en fryd at læse, og man kan sagtens forestille sig selv sidde på en knold ude i marsken og besøge teksten igen og atter betragte bogens billeder. Når det bliver lidt varmere.

Henrik Saxgren har i mange år beskæftiget sig med at tage billeder fra verdens konfliktzoner – men blandt fårene i Tøndermarsken synes der at herske idyl og fred. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Saxgren.

Da Hans Edvard Nørregård-Nielsen i 2010 fyldte 65, udgav Gyldendal en samling tekster af en række af hans fagfæller. Bogen hedder »Glæden ved at gå her, mens man går her«. Og på forsiden er fødselaren gengivet, mens han står og holder sig for øjnene. Måske leger han »borte-borte, tit-tit«? Hvis ikke er billedet falsk varebetegnelse, for er der noget, Hans Edvard Nørregård-Nielsen gør, er det at åbne øjnene. Han ser og erkender. Han kan aflæse landskaber, og han kan fortælle deres historie, så de ligesom Saxgrens billeder står levende for en, samtidig med at hans personlige erindringer blander sig med topografien. Hans overvejelser over hvad der er kvalitet og ordentlighed, hans forståelse af vigtige skikkelser som Brorson eller Emil Nolde osv. bidrager til en særlig intensiv fortælling. Han væver en fortælling, der skaber en sammenhæng.

Glæde og vemod

Det er ikke retfærdigt at sammenligne kunsthistorikerens tekst om Tøndermarsken med biologen Hans Jørgen Degns bog om heden.

Formålet med de to bøger er helt forskelligt. Den ene bog er et udtryk for glæde over skønheden ved marsken og vemodet over skønheden ved marsken.

Den anden er udsprunget af et dybt engagement i heden som landskabstype og en endnu dybere bekymring over, at den er udryddelsestruet. Der er ikke grafer og kurver i bogen om marsken, mens bogen om heden til gengæld er udstyret med umiddelbart kedsommelige kapiteloverskrifter som Generel beskyttelse iht. § 3 og EU-habitatdirektivet. Hvilket selvfølgelig giver god mening, når de to kapitler nu fortæller om netop det. Men det er ikke rigtigt noget, man bliver særlig højstemt af.

Billederne i bogen om Tøndermarsken følger årstidernes vekslen og døgnets rytme. Her har Henrik Saxgren portrætteret en skumringsstemning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Saxgren.

Heden, ja man tror det næppe. For omkring 100 år siden var den langt mere udbredt i Jylland. Der var store kirkesogne, hvor 90 procent af arealet kunne være hede, og der er lige der, Hans Jørgen Degns bog tager sit afsæt og forklarer, hvad heden i grunden er for et landskab. Hvad der vokser på heden, og hvordan dens udvikling er; presset som heden er af den opdyrkning af landet, det har været god danmarkshistorie at hylde som en bedrift, der gennem det 20. århundrede, resulterede i et effektivt landbrug.

Heden som reservat

Det ligger uden for denne anmelders erfaringer at vurdere, hvordan biologen Hans Jørgen Degn forvalter et habitat, han tydeligvis mener ikke har sin fremtid foran sig. Men der er to kvaliteter ved bogen, man ikke kommer uden om at fremhæve.

Fotografen Henrik Saxgren og forfatteren Hans Edvard Nørregaard-Nielsen har udforsket Tøndermarsken, og det er der kommet en meget vellykket bog ud af. Både landskabsbillederne og teksten om landskabet har en nærværende og intens karakter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Saxgren.

Kærligheden til emnet vokser stædigt op af siderne som den hårdføre lyng, og trods den faglige vægt, der hos den naturvidenskabeligt forudsætningsløse kan forekomme tyngende, er fremstillingen båret af et klart sprog og en fortælling, der rækker ud mod læseren i et forsøg på at åbne blikket for hedens landskabelige skønhed. For om føje år er det formodentlig for sent at opleve heden som andet end isolerede naturområder, der er kommet på museum i reservater.

Tøndermarsken
★★★★★☆
Forfatter: Hans Edvard-Nørregård Nielsen. Fotograf: Henrik Saxgren. Sider: 208. Pris: 350 kr. Forlag: Gyldendal.

Heden
★★★★☆☆
Forfatter: Hans Jørgen Degn. Sider: 272. Pris: 300 kr. Forlag: Aarhus Universitetsforlag.