Fem stjerner: Østerport station genoplivet på smukkeste vis.

Den gennemrestaurerede Østerport station genopliver snorlige 1890ernes formglæde – dog med lidt for megen kaffe til.

Adskillige årtiers nedhængte lofter og andet overflødigt fyld er blevet fjernet i renoveringen af Østerport station, der nu igen står med samme gavmilde rumhøjder, som da den blev bygget. Samtidig har renoveringen skabt en klar øst-vest akse i bygningen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Østerport Station på Oslo Plads er en hjørnesten i den offentlige trafik i København. Den har både S-tog, regionaltog og fjerntog. Ja, på en god dag kan man tage toget helt til Hamborg fra Østerport Station. Siden slutningen af september har den endda fået en kobling til Metroringen. En kobling, der dog først bliver fuldbyrdet næste år, når den underjordiske forbindelse mellem transportsystemerne bliver færdig.

Så snart DSB vidste, at Metroen ville komme forbi, besluttede etaten at give det samlede Østerport en større makeover. Det har blandt andet resulteret i det færgelignende Østerport II, som endnu ikke er færdigt (og hvis sorbetfarvede glaspladers endelige skæbne ingen endnu kender – kommer de op igen, eller er de blevet kørt væk for evigt? Vi venter i spænding). Men det har også resulteret i en grundig renovering af selve den gamle stationsbygning, som har været fredet siden 1992.

Wencks karakteristiske blanding af romerske buer og selvopfundet »vikingestil« står tydeligt frem after renoveringen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen.

Kystbanens endestation

Den gamle station med det karakteristiske, tegneserieagtige tårn blev oprindeligt bygget som endestation for kystbanen og stod færdig i 1897. Den blev tegnet af Heinrich Wenck, som var en meget profileret »hovedarkitekt« for Statsbanerne fra 1894 til 1922 (Overarkitekt fra 1919). Wenck stod bag alle kystbanens stationer og har også tegnet Københavns Hovedbanegård. Hans sikre blanding af klassisk arkitektur, romersk inspirerede buer og fantasifuld dansk skønvirke er lige så tydelig her som i hans magnum opus i Bernstorffsgade.

Egentlig blev stationen, som i begyndelsen hed Østerbro Station, planlagt som en midlertidig bygning. Man forestillede sig, at en fremtidig udvidelse af jernbanenettet ville gøre det nødvendigt med en større og mere robust stationsbygning på stedet. Ideen om den midlertidige bygning gjorde, at Wenck tegnede den som en slags pavillon i træ og bindingsværk.

Et stort helvalmet tag, båret af en skov af søjler og gennemskåret af tydeligt markerede tøndehvælv, hvor sporene lå, var det enkle og klare koncept for bygningen. Wenck tegnede også trappeoverdækningerne på stationens nordside med tydelig inspiration i de norske stavkirker, og tilføjede i 1915 de to perronhalvtage, man stadig står og venter under, mens man mystificeres over den ufærdige nabobygnings hvide hatte.

Sammenstødet mellem Østerport og Østerport II tegner stadig til at blive det, man i visse kredse kalder »spændende«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen.

Langsomt forfald

Allerede Wencks efterfølger Seest (som pudsigt nok er ham, der har tegnet banegården i Aarhus) lavede om på den fine, lette station. Han både fjernede tårnet og flyttede bindingsværket helt ud i facaden i de områder, hvor Wenck kun havde søjler. Begge tiltag gjorde stationen mindre elegant og ødelagde dens klarhed. I 1984 blev tårnet genetableret af DSBs egen tegnestue, men ellers har Østerport i mange år og gennem mange små indgreb stille og roligt stået og sandet til og har gradvist helt mistet forbindelsen til den pavillon, bygningen var engang.

Det var den situation DSB Ejendomme sammen med kulturstyrelsen besluttede sig for at rette op på – og lad det være sagt med det samme: Det er der kommet et meget smukt projekt ud af. Et projekt, der genskaber tøndehvælvene og de store rumhøjder, og som samtidig etablerer en ny tydelig akse øst-vest gennem bygningen.

Stationen har været lukket i flere år, og der er gået til vaflerne i mellemtiden, kan man se på den meget informative, lille plancheudstilling i forhallen. Hele taget er blevet skiftet ud. Massevis af søjler er blevet renoveret, og nye søjler er endda blevet føjet til.

Da restaureringen ikke kunne gribe helt tilbage til Wencks oprindelige design og fjerne murstenene fra noget af det ydre bindingsværk, er pavillonstemningen søgt genskabt ved at sløjfe de indre bærende vægge og sætte søjler ind i stedet. Det fungerer glimrende. Og det lange kig, man har fra den kommende vestindgang og helt hen til fjerntrafikkens spor og Irmaen i den anden ende, er en fin og venligt vejvisende oplevelse. De høje, smalle sidegallerier, der i årtier har været skjult af nedhængte lofter, er blevet genetableret med nyskabte såkaldte sprængværker – et stabiliserende tømmerelement, der er bygget op af et gitter og en bue.

To af de lysekroner, Wenck designede til Hovedbanegården, er blevet hængt op i Østerports tøndehvælv. Lidt ude af skala, men trods alt spektakulære. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen.

De store halvcirkulære vinduer i tøndehvælvene er blevet genskabt, som de var oprindeligt, og er oven i købet blevet udstyret med et par af de lysekroner, Wenck designede til Hovedbanegården i sin tid. Lysekronerne er lidt ude af skala og truer næsten med at overdøve det mere beskedne hvælv, men på den anden side bidrager deres autenticitet til at hæve oplevelsen af hele projektet.

Alt træværket er blevet renset op og nymalet med linoliemaling. Der har været farvearkæologer forbi for at kratte i den gamle maling og finde den oprindelige farvesætning, som sidenhen er blevet genmalet med linoliemaling.

I processen, der også har involveret en helt ny opbygning og afstivning af gulvet, fandt man et lille stykke af det oprindelige gulv og kunne dermed endelig få sikkerhed for, at det var terrazzo. Italienske eksperter har været hentet ind for at lægge et nyt gulv i det klassiske materiale.

»Eneste hjertesuk er den lidt ferske pænhed, der er endt med at være stationens grundtone. Den karske og ligefremme stemning, der ligger i Wencks arkitektur, som den stadig kan opleves i mange af de andre kystbanestationer og i Hovedbanegården er blevet nettet lidt vel rigeligt af al den gode vilje.«


Forbilledligt arbejde

Alt i alt er hele renoveringen forbilledligt udført af DSB Ejendomme, Slots og Kulturstyrelsen, KHR Architects, Årstiderne Arkitekter og Sweco. Eneste hjertesuk er den lidt ferske pænhed, der er endt med at være stationens grundtone. Den karske og ligefremme stemning, der ligger i Wencks arkitektur, som den stadig kan opleves i mange af de andre kystbanestationer og i Hovedbanegården er blevet nettet lidt vel rigeligt af al den gode vilje.

Man savner stationsstemningen. Følelsen af mylder og uopsættelighed og den skæve, egensindige stemning, der også er en del af skønvirketraditionen. Det er en stemning, der kan komme med tiden selvfølgelig, men der er en lillebitte grund til at være bekymret. For DSB og Østerport får absolut ingen hjælp fra de næringsdrivende, der har lejet sig ind i bygningen.

Det er ubegribeligt, at de tre lejemål, der er i selve stationshallen, optages af en café, en café og en 7-Eleven, hvor man også kan få kaffe. Der kunne man have håbet på lidt fantasi fra den ene eller den anden side. Jeg håber, at nogen eller nogle kan finde på noget, der er en smule mere interessant, og at de så hurtigt får chancen for at løfte stationens forretningsindhold til et niveau, der matcher håndværket.