Efter 400 år uden opmærksomhed er Nyborg Slot pludselig i stormens øje

Et slot, som stort set ingen uden for Nyborg har interesseret sig for siden middelalderen, er blevet centrum for en voldsom diskussion mellem museumsfolk, arkitekter, Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen og diverse selvorganiserede grupper af rasende eksperter med eller uden tilknytning til projektet. Her er en rapport fra frontlinjen.

Fra torvet vil man ikke længere kunne se den gamle slotslænge. Til gengæld bliver den lille rest af det oprindelige tårn forhøjet, så man igen kan forstå logikken bag slottets placering. Fold sammen
Læs mere