Den rette nytårskur

Det tikker efterhånden dagligt ind med meldinger om, at det danske arbejdsmarked mangler hænder.

Der er stærkt brug for håndværkere, postbude, plejepersonale og mange andre jobfunktioner, hvilket risikerer at presse lønningerne så meget i vejret, at økonomer frygter for, at samfundsøkonomien vil tage gevaldig skade. Opsvinget kan således blive vendt til det modsatte.

Spørgsmålet er så, hvad vi kan gøre ved det. Nogle økonomer foreslår et politisk indgreb over for billige boliglån, som menes at forårsage såkaldt »overophedning«. Sådan tænker traditionelle, keynesianske økonomer. En anden og bedre kur end pludselige hovsa-indgreb er omvendt at gøre noget ved de grundlæggende systemfejl, der tynger den danske økonomi. Det vil i første omgang være at gøre mere for, at de stadig over 100.000 mennesker, som enten er eller har sat sig selv uden for arbejdsmarkedet, atter kommer i sving. Det gør man bedst ved at gøre det mere favorabelt at arbejde, f.eks. ved at sænke skatten på arbejde eller bremse de sociale ydelsers stigning. Et andet strukturelt hjælpemiddel er at liberalisere eller helt droppe Østaftalen fra 2004, som begrænser adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdskraft fra især Tyskland, Polen og Litauen. Her ligger nøglen til den rette nytårskur for dansk økonomi, ikke i nervøse hovsa-løsninger med ringe eller tvivlsom virkning.