Den gode overvågning

Overvågning af borgerne har været et kontroversielt emne i de vestlige samfund i hele efterkrigstiden.

En bestemt sætning fra George Orwells fremtidsroman »1984« Big Brother is watching you! blev det store symbol på denne debat.

Frygten for Big Brother var egentlig en fusion af to forskellige trusler: diktaturet og teknologien. Men udviklingen har vist, at der er ikke nogen nødvendig forbindelse mellem de to størrelser, måske snarere tværtimod, jf. centralistiske samfunds slet skjulte modvilje mod internettet.

Vor tids trussel, terroren, er modbydelig, fordi den agerer i det skjulte, midt i den sårbare hverdag. Og fordi den sigter på at fremprovokere modsvar, der kan være med til at sætte den vestlige livsform under pres. Enten ved at belemre borgerne med store praktiske gener i hverdagen, jf. den øgede sikkerhedskontrol i lufthavne, eller ved at gøre myndighederne så pro-aktive, at det kan true frihedsrettighederne.

Men som den aktuelle terrorefterforskning i England viser, er ikke al overvågning af det onde. Den massive videoovervågning af offentlige steder i London er et fantastisk efterforskningsmæssigt redskab. Her kan man på billedsiden spole tiden tilbage og i bedste fald få den skjulte fjende frem i lyset. Uden at det er til gene for alle de almindelige borgere, der færdes frit i et frit samfund.