Demonstrationer på et forkert grundlag

I dag går studerende over hele landet på gaden for at demonstrere under parolen »Stop nedskæringerne«. Blandt andet vil man protestere imod, at universiteterne angiveligvis »længe har været udsat for nedskæringer« i de midler, de får til at uddanne de studerende.

Det er imidlertid fuldstændig forkert.

I år modtager universiteterne gennemsnitligt 67.000 kroner pr. studerende. I faste priser er det 4 procent mere end i 2003, da det gennemsnitlige tilskud pr. studerende udgjorde 64.400 kroner.

Siden 2004 har vi omlagt en del af de ordinære uddannelsestakster og målrettet dem en såkaldt bachelorbonus, der gives til universiteterne for hver studerende, der afslutter sin bacheloruddannelse. Bonussen giver universiteterne incitament til ved hjælp af bedre planlægning og vejledning at sikre, at de studerende mere gnidningsløst kommer igennem deres bachelortid. Bonussen ligger i 2007 på i alt cirka 300 millioner kroner.

Denne bonus har demonstranterne imidlertid valgt at ignorere – og heller ikke de ekstra i alt ca. 200 millioner kroner, som globaliseringspuljen tilfører universiteterne i perioden 2007-2009, tæller åbenbart med i deres beregninger.

Også på et andet område demonstreres der på et lodret forkert grundlag. Socialdemokraterne, de Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative blev sidste år som led i velfærdsforliget enige om en omlægning af universiteternes taxameterbevillinger, der skal understøtte, at flere studerende gennemfører hurtigere. Det bliver udlagt sådan, at universiteterne fremover skal tilbagebetale alle tilskud, man har modtaget for en enkelt studerende, hvis vedkommende ikke gennemfører sin uddannelse på normeret tid plus et år.

Det er fuldstændig og aldeles forkert.

Forholdet er det, at velfærdspartierne endnu ikke har lagt sig fast på en endelig model. Men i de politiske drøftelser har det aldrig været på tale, at universiteterne skulle betale penge tilbage.

Demonstranterne kræver endvidere, at der skal vedtages en lov mod brugerbetaling i uddannelsessystemet.

Det krav er mildest talt overflødigt. Det fremgår allerede klart af Universitetsloven fra 2003, at danske studerende ikke skal betale for at gennemføre en almindelig universitetsuddannelse. Sådan er det, og det har regeringen ingen planer om at ændre på.

Derudover er det vist aldrig set før, at det danske Folketing vedtager en lov, der siger, at man ikke vil ændre i en anden lov.

En sådan lov ville nemlig ingen ekstra effekt have overhovedet!