De særligt forpligtede

Psykologi-professor Helmuth Nyborg blev sidste år med kort varsel fritaget for tjeneste og bedt om at rydde sit kontor på Aarhus Universitet. Der var rejst hård kritik af den videnskabelige redelighed i hans forskning, der angiveligt viser, at mænd i gennemsnit er mere intelligente end kvinder.

Nu har Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed i en rapport frikendt Nyborg. Man har ikke taget stilling til hans konklusioner, men alene vurderet, at der ikke var tale om uredelighed i arbejdsmetode og fremlæggelse af forskningsresultater.

Nyborgs kontroversielle forskning kalder i høj grad på debat og indsigelse. Universitetets ledelse valgte i stedet at gribe til de skrappest tænkelige formelle sanktioner i det videnskabelige system, og den »tekniske« frifindelse af professoren efterlader derfor rektor og dekan med et problem. Var man lige lovlig hurtig på aftrækkeren?

Den moderne medieudvikling går i disse år i en uheldig symbiose med moralistiske strømninger, og det skaber et ophedet, offentligt debatklima, hvor der ofte er forbavsende kort til voldsomme fordømmelser af personer og holdninger. Universitetet har som den højeste institution for videnskab og efterprøvelse en særlig forpligtelse til ikke at »lade sig rive med«.

Det er ikke blevet lettere nu, hvor universiteterne har fået nye ledelser, der formodes at være »stærke«. Men et universitets styrke består også i at tænke, før man taler og undersøge tingene, før man handler.