Dansk Folkeparti udsteder løfter i utide

Dagbladet Børsen kunne i går citere Pia Kjærsgaard for, at hun tror på et snarligt folketingsvalg: »Der er jo skudt gang i en valgkamp, og jeg tror, vi får et efterårsvalg.«

Det er i det lys, man skal forstå den dybere mening med, at Dansk Folkeparti forud for de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område nu stiller krav om en ekstraordinær bevilling på ikke mindre end fem mia. kroner specielt stilet til det lavt lønnede personale i pleje- og sundhedssektoren.

Det er et skoleeksempel på populisme, og hele øvelsen drejer sig om at købe nogle af de stemmer, som traditionelt går til Socialdemokraterne.

Da plejepersonalet rundt om i landet nedlagde arbejdet for at demonstrere for højere løn, var Helle Thorning-Schmidt på samme måde hurtigt ude med en helhjertet erklæring: »Vi er med jer!«

Hun havde forstået budskabet, og således er det gået til, at S og DF nu konkurrerer om at udstede gyldne løfter i utide. Men det er forkasteligt, at partier, der betragter sig som seriøse, i den grad søger at underminere det traditionelle overenskomstsystem på arbejdsmarkedet. Løn- og arbejdsvilkår aftales af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere, og Folketinget har intet med den sag at skaffe.

Det eneste sikre resultat, der kan forudses af løfterne om en ekstra pose penge til en udvalgt gruppe af lavtlønnede, er en lavine af lønkrav fra sygeplejersker, politifolk, lærere og en mængde andre grupper. Sådan er spillet.