Sundhedsstyrelsen anbefaler: Det skal du gøre for at bekæmpe coronavirus

Danmark er ifølge Sundhedsstyrelsen på vej ind i en ny fase i kampen mod coronavirus, og du kan her danne dig overblik over de prioriteringer, som styrelsen anbefaler – de gælder også dig.

 
Coronavirussen har ramt Danmark. Her er et overblik over situationen. Fold sammen
Læs mere

Situationen med coronavirus bliver stadig mere alvorlig, og listen over tiltag, som både danske borgere og sundhedsvæsenet skal tage i brug den kommende tid, er lang.

Det fremgår af en ny risikovurdering, som Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut offentliggjorde tirsdag aften, at den aktuelle inddæmningsstrategi, hvor mange kræfter bruges på at identificere og opspore hjemvendte fra risikoområder, muligvis ikke kan fastholdes.

»Denne strategi vil ikke kunne fastholdes i en situation, hvor eksempelvis hele Centraleuropa udgør et højrisikoområde, og det danske sundhedsvæsen samtidig skal forberede sig på at behandle et stigende antal patienter med covid-19,« står der i risikovurderingen.

Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen præsenterede tirsdag aften en risikovurdering med en række tiltag i kampen mod coronavirussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Det samme gælder, hvis Danmark samtidig skal forberede sig på at behandle et stigende antal smittede.

Med den hidtidige strategi er det lykkedes at forhale virussens udbredelse herhjemme, men vurderingen er, »at det nu er et spørgsmål om tid, formentlig dage til uger før de nordiske lande, herunder Danmark står i en tilsvarende situation som de øvrige lande i Europa«.

Den nye risikovurdering påpeger, at ældre over 80 år generelt bliver ramt hårdest af covid-19, og at behandlingen af både sårbare ældre og andre med »underliggende sygdomme« vil kræve en særlig indsats i sundhedsvæsenet.

På den baggrund vurderer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at Danmark er på vej ind i en ny fase med fire hovedprioriteringer af tiltag i afbødningsstrategien.

​1: Vi skal forebygge smitte i samfundet

 • Der skal fortsat være borgerrettet kommunikation om for eksempel god håndhygiejne og hensyn til andre, når man hoster.
 • Der skal være obligatorisk håndsprit i offentlige rum både i det private og offentlige, togstationer, metro og S-tog.
 • Der skal være hygiejneplakater overalt i det offentlige rum.

2: Vi skal have mindre kontakt med hinanden

 • Borgerne opfordres til at cykle eller bruge andre former for transport end tætpakkede metrotog, busser og S-tog.
 • Man skal undgå transport i myldretiden.
 • Man skal holde afstand til andre, når man bruger offentlig transport.
 • Arbejd hjemme, hvis du kan – især ved symptomer på luftvejsinfektion. Arbejdsgiverne opfordres til at tilbyde sårbare medarbejdere hjemmearbejde eller orlov, mens epidemien topper.
 • Forlæng ferie og weekender.
 • Hold færre og kortere møder på landets arbejdspladser. Hold også større fysisk afstand mellem mødedeltagerne. Hold evt. telefonmøde i stedet.
 • Undgå mange mennesker i supermarked, og køb i stedet ind ved hjælp af nethandel.

3. Vi skal beskytte især de ældre og sårbare

 • Alle opfordres til at være opmærksomme på at forebygge smitte af ældre og sårbare. Især skal kompetenceniveauet løftes blandt fagpersoner – for eksempel inden for kommunal hjemmepleje.
 • Besøg på plejehjem og sygehuse skal begrænses til for eksempel besøgstider. Samtidig skal der være skærpet opmærksomhed på hygiejne ved besøg. Det gælder især pårørende, som har været ude og rejse eller været i kontakt med syge. Samtidig opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at der udarbejdes »en konkret vejledning i forhold til besøgspolitik«.
 • Venteværelser skal have mulighed for afstand og opdeling.
 • Man skal være opmærksom på symptomer ved kontakt til sårbare grupper. Og de sårbare grupper opfordres til »at overveje afbud til sociale arrangementer med mange deltagere«.

4: Og så skal især de ansatte i sundhedsvæsenet være på stikkerne

 • Her skal man ændre prioriteringen til fortrinsvist at teste alvorligt syge.
 • Man skal stoppe med såkaldt geografisk case definition, »idet det ikke giver mening at fokusere testaktivitet på bestemte geografiske områder i en situation, hvor der allerede er udbredt smitte i det danske samfund«.
 • Der skal være »liberal testning« af medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt deres familiemedlemmer, som har symptomer. Sundhedsmedarbejdere skal også testes, inden de meldes raske.
 • Der skal fortsat være telefonvisitation.
 • Personale i sundheds- og ældresektoren anbefales »en lavere tærskel for at blive hjemme ved symptomer«.
 • Antallet af møder mellem personale i sundhedssektoren skal nedbringes.
 • »Opsporing og karantænesætning« skal nedskaleres.
 • Endelig opfordres patienter, som ikke bliver indlagt – uanset om sygdommen er påvist i et laboratorium eller selvdiagnosticeret – til isolation i hjemmet.