Studie: Høj vindmøllestøj øger behov for sovemedicin

Studie viser øget indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiv medicin, når vindmøller støjer.

Udsættes man for høj støj fra vindmøller, er der større sandsynlighed for, at man også indløser en recept på sovemedicin eller antidepressiv medicin.

Det viser et dansk forskningsprojekt, der gennem flere år har undersøgt sammenhængen mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter.

Studiet består af seks delkonklusioner og er gennemført af Kræftens Bekæmpelse. Det er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Aslak Harbo Poulsen er en af forskerne ved Kræftens Bekæmpelse. Ifølge ham er der en klar sammenhæng mellem støjniveauet og medicinforbruget.

- Vores undersøgelse finder, at der i hvert fald blandt de ældre er en sammenhæng mellem vindmøllestøjen, som den kan måles udendørs, og sandsynligheden for, at man går ned og indløser en af recepterne, siger han.

Studiet er det sidste af en samlet undersøgelse af vindmøllestøjs mulige påvirkning af helbredet. Undersøgelsen blev igangsat i 2014.

/ritzau/