Stor fyringsrunde hos Rigspolitiet

Rigspolitiet fyrer 90 medarbejdere. Ressourcerne skal gå til at opruste i Bagmandspolitiet. Samtidig varsler Justitsministeriet, at antallet af civile medarbejdere skal nedbringes med yderligere 150 årsværk gennem naturlig afgang i løbet af 2020.

Rigspolitiet fyrer mandag 90 civile medarbejdere. Det sker for at styrke Bagmandspolitiet. I løbet af 2020 skal antallet af civile medarbejdere barberes med yderligere 150 for at give plads til flere betjente ude i kredsene. Arkivfoto fra dimission på Ryes kaserne i Fredericia. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Mandag har medarbejderne i Rigspolitiet – Danmarks øverste politimyndighed – fået en brutal nyhed:

90 medarbejdere, der er ansat som såkaldt »civilt personale«, skal fyres, fordi Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kendt som Bagmandspolitiet – skal styrkes med 45 millioner kr. Den sum svarer til lønnen for omkring 90 medarbejdere i Rigspolitiet. I alt nedlægges ca. 240 stillinger i løbet af 2020.

Det fremgår af en orientering fra Justitsministeriet, som Berlingske har læst.

»Der har de senere år været et bredt politisk ønske om at styrke behandlingen af sager i politi og anklagemyndighed om økonomisk kriminalitet, der er et alvorligt problem i samfundet,« lyder det i orienteringen:

»Derfor er det siden efteråret 2018 i flere omgange besluttet at tilføre SØIK ressourcer til efterforskningsrelateret arbejde og opfølgning af større sager om hvidvask og udbytteskat.«

Politikere vil slanke Rigspolitiet

Det seneste politiforlig – 2015-2019 – udløb egentlig ved nytår, men regeringen har udskudt forhandlingerne om næste aftale til 2020. Allerede i december tegnede der sig dog et bredt flertal for at flytte medarbejdere fra Rigspolitiet og ud til politiarbejde, som borgerne i højere grad kan se og mærke.

»Hvis jeg skal være ærlig, tror jeg ikke, at borgerne interesserer sig for, hvordan Rigspolitiet er organiseret. For langt de fleste er det vigtige, om politiet er der, når de har brug for politiet. Og der sidder mange medarbejdere i Rigspolitiet, som ikke har noget med det borgerrettede at gøre. Det skal vi kigge på,« sagde Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti og tidligere justitsminister.

Rigspolitiet oplyste i december 2019 med en oversigt fra tidligere samme år, at organisationens i alt 1.993 ansatte var fordelt sådan, at 655 var ved Politiområdet, 412 ved Koncernstyring, 493 ved Koncern HR, mens 433 var ved Koncern IT.

Justitsministeriets nye orientering påpeger, at der gennem perioden for den seneste flerårsaftale for politiet har vist sig et stigende behov for flere betjente til håndtering af blandt andet terrortrusler og indsatser ved grænserne. Samtidig har der været en større afgang af betjente end forventet.

»Derfor har der i en periode været ansat flere civile medarbejdere for den lønsum, der har været ledig. Civile har dermed kunnet løse opgaver i politiet, indtil de nye politibetjente var færdiguddannede,« skriver Justitsministeriet:

Der er nemlig også et stigende antal færdiguddannede politibetjente, der nu skal ud og arbejde i landets politikredse, og »det er positivt, men afføder også et behov for, at de seneste års stigning i antallet af civile medarbejdere i politiet justeres, hvis økonomien skal hænge sammen«.

Yderligere 150 stillinger skal nedlægges

Orienteringen påpeger, at der skal holdes igen med ansættelser af civilt personale i Rigspolitiet og politikredsene for at give plads til, at kredsene kan styrkes med flere betjente.

»I Rigspolitiet forventes det at resultere i en nedjustering i antallet af civile medarbejdere på i størrelsesordenen 150 årsværk ved naturlig afgang i løbet af 2020.«

Samtidig skal »tilpasningerne« i Rigspolitiet give mulighed for at styrke kredsene med flere betjente.

»Rigspolitiet har dog oplyst, at der er en helt særlig situation i Københavns Vestegns Politi, der gør det nødvendigt at foretage afskedigelser af civilt ansatte i kredsen. Det er en konsekvens af, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på at styre kredsens ressourcer og overholde de økonomiske rammer. Der vil ikke blive afskediget politibetjente,« fremgår det.

Orienteringen fra Justitsministeriet lægger vægt på, at dagens udmelding ikke ændrer på, at det med de kommende drøftelser om en ny flerårsaftale bliver relevant at drøfte, hvordan Rigspolitiet fremover skal organiseres.