Sind-formand: Tvang skyldes for få penge i psykiatrien

For relativt få midler kan der gøres et stort indhug i brugen af tvang, mener landsformanden i Sind.

Målet var blandt andet, at brugen af bæltefiksering skulle være halveret i 2020 i forhold til 2011-2013. Det svarer på landsplan til, at højst 3,9 procent af de indlagte i 2020 bliver bæltefikseret. I 2018 var andelen dog på 5,1 procent (Modelfoto) ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det kommer ikke bag på landsformand Knud Kristensen fra Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed, at målet om en halvering af tvang i psykiatrien ikke nås i 2020.

Det har Sundhedsstyrelsen i en ny rapport netop slået fast.

»Vi har set en uheldig udvikling i de seneste år og med store regionale forskelle, og hvor nogle former for tvang bare er blevet erstattet af andre,« siger Knud Kristensen.

»Men jeg er ked af, at Sundhedsstyrelsen nu officielt melder ud, at man ikke tror på det. For så giver man også op ude på afdelingerne, og så får vi i hvert fald ikke en udvikling i den rigtige retning,«

Han peger på to grunde til, at målet nok ikke kan nås.

»For det første er der ikke tilstrækkelige ressourcer. For det andet har der også nogle steder været for lidt fokus på det. Det peger Sundhedsstyrelsens rapport også klart på. Hvis ikke ledelsen er dedikeret til det, så siver det let ned gennem organisationen, at det ikke er så vigtigt,« siger han.

Hvad angår ressourcemanglen, har han beregnet, at der årligt mangler halvanden til to milliarder kroner, hvis den regionale psykiatri skulle følge med de midler, der afsættes til behandlingen af fysiske sygdomme.

Fra 2001 til 2016 kom der 66 procent flere patienter i hospitalspsykiatrien. Men i samme periode er der kun tilført 31 procent flere ressourcer, har han beregnet.

»Vi ved, at en bedre økonomi ville gøre en stor forskel i forhold til at nedbringe tvang. For der er gode eksempler på, hvordan man eksempelvis med relativt få penge fra satspuljemidlerne har kunne gøre hele afdelinger fri for bæltefiksering i en længere periode,« siger Knud Kristensen.

Et bredt politisk flertal blev i 2014 enig om, at brugen af bæltefikseringer skulle halveres i 2020. Men Sundhedsstyrelsen skønner altså nu, at målene overordnet set ikke kan nås. Ikke mindst er der store regionale forskelle.

/ritzau/