SF: I orden at ikke alle børn får flere pædagoger

Først når private daginstitutioner har bevist, at de kan leve op til en række krav, som SF stiller, vil de kunne få del i pulje til flere pædagoger, siger SFs gruppeformand, Jacob Mark.

SF vil først give private daginstitutioner en del af i puljen på 1,6 milliarder kroner, når de lever nogenlunde op til de samme krav som de offentlige daginstitutioner, siger SFs gruppeformand, Jacob Mark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Omkring 22.000 børn i 550 private institutioner får ikke del i den højtprofilerede pulje på en halv milliard kroner, som regeringen og dens støttepartier netop har indgået aftale om. Pengene skal sikre flere pædagoger og minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Især SF har kæmpet for at holde de private ude.

Hvorfor?

»Vi mener først, at de private skal have del i puljen, når de nogenlunde lever op til de samme krav, som de offentlige institutioner gør,« siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

Hvilke krav er det?

»Det er krav vedrørende minimumsnormering, som vi endnu ikke har opstillet. Derudover er der private institutioner, der har problemer med arbejdsvilkår og overenskomster, og de har ikke noget loft over forældrebetalingen. Det vil vi gerne ændre på.«

Jacob Mark (SF), gruppeformand

»Det her er en pulje, som vi har fået afsat på finansloven til at indlede arbejdet med minimumsnormeringer i alle daginstitutioner. Og eftersom vi ikke har garanti for, at pengene i de private institutioner bliver brugt på netop det, så mener jeg, at det er fair nok, at vi i år ikke tager dem med.«


Men de krav fremgår jo ingen steder?

»Vi kunne ikke nå at lave loven om minimumsnormeringer, og så syntes vi, at det var rimeligt, at vi her i 2020 fik pengene af sted, således at de, vi stiller høje krav til – de kommunale og de selvejende – også er dem, der får del i dem.«

Men det er så aftalen for den første halve milliard ud af i alt 1,6 milliarder til bedre normeringer. Får de private så en andel i de sidste to tredjedele?

»Når vi får lavet loven, er det meningen, at alle skal have.«

Hvis de vel at mærke lever op til jeres krav?

»Ja, minimumsnormeringerne bliver et lovkrav, og så vil vi have lukket for, at man kan lave profit på daginstitutioner i Danmark.«

Og et loft over forældrebetaling og overholdelse af overenskomster skal også være krav?

»Vi vil gerne have ind i loven, at man skal have overenskomstlignende forhold. Til gengæld når vi nok ikke i mål med loftet over forældrebetalingen.«

Men I bryder her med et helt grundlæggende princip om, at pengene skal følge barnet?

»Det er jeg ikke enig i. Det her er en pulje, som vi har fået afsat på finansloven til at indlede arbejdet med minimumsnormeringer i alle daginstitutioner. Og eftersom vi ikke har garanti for, at pengene i de private institutioner bliver brugt på netop det, så mener jeg, at det er fair nok, at vi i år ikke tager dem med.«

Jacob Mark (SF), gruppeformand

»Vi har ikke kunnet nå at lave en model, der skelner mellem institutionerne. Men fra næste år, hvor vi får lavet en lov, så synes jeg også, at de børn skal have.«


Men det er vel rigtigt, at I bryder med princippet?

»Man skal passe på med at køre op på den store klinge. Den tidligere regering gav tre år i træk penge til privatskoler uden at give til de offentlige, og det var der ikke nogen, der sagde noget til.«

Det har vel ikke noget med det her at gøre?

»Nej, det irriterer mig bare. Man skal altid kæmpe for alle børn, uanset hvilken regering der sidder.«

Men det er præcis det, kritikerne af jeres aftale siger. At børn er børn, og deres behov for forældrekontakt er lige stort, uanset om de går i en privat eller offentlig institution. Er du ikke enig i det?

»Jo, men vi har ingen garanti for, at pengene i de private bliver brugt på normeringer. Der er institutioner, der ikke har ordentlige forhold for deres ansatte, og nogle af dem kan vælge at tage penge ud til profit.«

Men er I i SF grundlæggende ideologisk imod private institutioner?

»Nej, personligt ville jeg ønske, at vi primært havde selvejende institutioner med forældredemokrati og selvforvaltning, og at man ikke kunne vælge og vrage mellem børn og bestemme, hvor høj brugerbetalingen skal være.«

De fleste private institutioner er oprettet i yderområder af forældre og pædagoger, efter at kommunen har villet lukke dem, og de skal altså ikke have penge?

»Vi har ikke kunnet nå at lave en model, der skelner mellem institutionerne. Men fra næste år, hvor vi får lavet en lov, så synes jeg også, at de børn skal have.«

I Daginstitutionernes Landsorganisation siger man, at SF trænger til et realitetstjek. De kender ikke til de institutioner, der trækker profit ud. Det kan stort set ikke lade sig gøre, sådan som systemet er indrettet?

»Men den form findes, og det hul skal vi have lukket. Så længe den mulighed er der, så er jeg skeptisk. Vi skal ikke bruge skattekroner, som kan tages ud til profit.«